DRIFTSLEDER

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer? Region Sør søker etter en dyktig DRIFTSLEDER til å lede vårt ferskvannanlegg/avlsstasjon i Øyerhamn på Varaldsøy i Hardangerfjorden.

Driftsleder har en nøkkelfunksjon i selskapet vårt og er ansvarlig for å lede anlegget frem til å drive optimal produksjon. Vi er på utkikk etter en leder som ønsker å skape gode resultat gjennom andre og som ønsker å kontinuerlig forbedre det vi gjør. I tillegg til å være smoltanlegg, er også Øyerhamn anlegget der alle våre MOWI-avlsfamilier blir inkubert og ivaretatt frem til smolt.

 Viktigste arbeidsområder som leder vil være:

 • Å planlegge og lede driften av anlegget
 • Personal og HMS–ansvar
 • Planlegging, oppfølging og rapportering av biologi og økonomi
 • Optimalisering av drift og rutiner på anlegget
 • Tett kontakt med selskapets Breeding-avdeling

Viktige egenskaper som driftsleder:  

 • Vi ser etter deg som er løsnings- og samarbeidsorientert og som evner å se muligheter.
 • Du er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold
 • Du kan vise til en sterk gjennomføringsevne, du utfordrer det eksisterende og jobber for kontinuerlig forbedring
 • Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet
 • Er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer
 • Ikke minst er du en teamspiller og evner å få teamet til å jobbe sammen mot samme mål.
 • Interesse for avlsarbeid

Vi legger vekt på at vår nye driftsleder:

 • Har høyere utdanning innen akvakultur eller biologi
 • Liker folk og har ønske om å motivere og lede andre
 • Har ledererfaring
 • Er bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet
 • At du er villig til å flytte til annen region eller BU i Marine Harvest, som et ledd i karriere utvikling

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling i verdens største oppdrettsselskap
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Søknad sendes på www.marineharvest.no innen 21.01.2018

Søknadsfrist:21. januar
Sted:Øyerhamn på Varaldsøy i Hardangerfjorden

 

Stillingen rapporterer til produksjonsleder ferskvann –

Reidar Våge som også kan gi ytterligere opplysninger om stillingen på telefon 482 99 810.

X