Driftstekniker

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 23 land, har totalt 12 000 ansatte og omsatte i 2015 for NOK 27,9 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange(NYSE). Gjennom selskapets visjon «Leading the blue revolution», har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet. Marine Harvest, Region Sør har oppdrettsaktivitet mellom Vest Agder og Hordaland og sysselsetter 310 personer.

Marine Harvest er Norges største matvareprodusent og produserer daglig over 5 millioner sunne måltider med laks. Marine Harvest har over de senere årene satset betydelig på produksjon av rensefisk til hjelp i kampen mot lakselus, og er kommet over i en fase der vi trenger å øke vår bemanningen til vårt landanlegg for berggylte og rognkjeks i Rissa kommune.

Vi søker derfor etter pålitelige, kreative og motiverte personer med god ordenssans. Tre driftsteknikere, hvorav en vil tildeles ekstra biologiske ansvarsoppgaver. 

Til stilling som driftstekniker/røkter er de viktigste arbeidsoppgavene: 

 • Fôring, stell og tilsyn med rensefisk
 • Ettersyn og vedlikehold av teknisk utstyr
 • Sortering av fisk og forberedelse til transport/vaksinering
 • Deltagelse i teamet med forbedring av rutiner og driftsoperasjoner
 • Journalføring og rapportering

Ønskede kvalifikasjoner til driftstekniker: 

 • Utdannelse innen akvakultur og/eller relevant arbeidserfaring
 • Teknisk innsikt og kunne opparbeide grunnleggende forståelse for drift av anlegget
 • Grunnleggende kunnskap innen bruk av data og dataverktøy

Til stillingen som driftstekniker med biologisk ansvar, er de viktigste tilleggs oppgavene relatert til: 

 • Planlegging og overoppsyn med journalføring og rapportering
 • Løpende kontroll og ettersyn av produksjonen
 • Organisering av det daglige praktiske arbeidet
 • Tallbehandling av produksjonsdata
 • Delta i fôring, røkting, vaksinering og sortering av rensefisk
 • Prøvetaking for analyse og egenkontroll

Ønskede kvalifikasjoner som driftstekniker med biologisk ansvar: 

 • Utdanning innen akvakultur og/eller relevant erfaring
 • Selvstendig, målrettet og handlekraftig
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være observant i arbeidet, entusiastisk, lærevillig og raus
 • Ha et fokus på effektivisering og forbedring i det daglige arbeidet

I alle stillingene inngår det å delta i utvikling av produksjonen i tett samarbeid med andre rensefiskanlegg i Marine Harvest. Alle ansatte må ha sterkt fokus på sikkerhet i arbeidet. Du må være positiv og like å arbeide i team. Viktige egenskaper vil være: løsningsorientert og handlekraftig i situasjoner som krever det.

Deltagelse i anleggets vaktordning vil vurderes.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Kollektive forsikrings- og pensjonsordninger, samt bonusordning
 • Et fagfelt i utvikling både biologisk og teknisk
 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver og varierte arbeidsdager
 • Et godt arbeidsmiljø, trivelige kolleger og arbeid i et miljø med internasjonal kontakt

Søknadsfrist:1. februar
Sted:Rissa

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med

driftsleder Ingrid Overrein tlf. 98245039 

ingrid.overrein@marineharvest.com eller

leder rensefisk Olav Breck tlf. 91633458  

olav.breck@marineharvest.com 

Søknad og CV sendes innen 1. februar 2018 på www.marineharvest.no

X