Fagansvarlig Fiskehelse

Om PatoGen: PatoGen er i dag den største leverandøren av bioteknologiske analyser og rådgivning til oppdrettsnæringen i Norge og Storbritannia. Med visjonen «Oceans Ahead» har PatoGen lagt en sterk føring på å utvikle posisjonen som markedsleder videre inn i framtiden. Forbyggende fiskehelse definerer selskapets kjernevirksomhet. PatoGen AS har 37 ansatte de fleste med tilhørighet i Ålesund. Våren 2017 flyttet selskapet inn i nye lokaler i Ålesund sentrum der ett av Europas største og mest moderne PCR laboratorium er tatt i bruk. PatoGen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter internasjonal standard ISO17025. Se www.patogen.no for mer praktisk informasjon.     

Forebyggende fiskehelse får stadig økt fokus. PatoGen har de siste årene opplevd sterk vekst, og videre vekstambisjoner gjør at vi trenger å styrke organisasjonen med flere dyktige medarbeidere. Viktigste arbeidsoppgaver vil omfatte faglig fordypning, rådgivning og oppfølging av PatoGens kunder. Du vil inngå i et dyktig og motivert fagmiljø. Vi søker deg som har stort engasjement for å bedre fiskehelse gjennom forebyggende tiltak.

Vi søker deg som har fiskehelsefaglig bakgrunn, kunnskap og/eller brenner for bekjempelse av lakselus og andre fiskehelserelaterte utfordringer.

 Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Erfaring fra oppdrettsnæring og eller fiskehelsearbeid
  • Erfaring innen kundeoppfølging og salg
  • Relevant utdanning
  • Selvgående, strukturert og resultatorientert
  • Engasjert og god relasjonsbygger

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse, samt konkurransedyktige betingelser. Kontorsted vil være i Ålesund. Stillingen medfører en del reiseaktivitet.

Søknad sendes: career@patogen.no innen 22. oktober. Merkes «Fagansvarlig Fiskehelse».

Se www.patogen.no for mer informasjon om PatoGen.

Søknadsfrist:22. oktober
Sted:Ålesund

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt

Chief Sales and Marketing Officer

Ove Gjelstenli 970 27926

ove@patogen.no

X