Fagsjef Marked og utvikling

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), er en landsdekkende bransjeforening for sjømatnæringen.
Våre medlemmer representerer alle ledd i sjømatnæringen – fra produksjon til salg. Vår viktigste oppgave er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser av næringspolitisk, økonomisk og faglig art. NSL har i dag ca. 130 medlemsbedrifter innen områdene: oppdrettere, slakterier, fiskemottak, foredling, eksportører, grossister, fiskehandlere, samt tilknyttede næringer. Bedriftene sysselsetter ca. 4.000, og omsetter for om lag 30 milliarder kr. NSL er arrangør og tilrettelegger for faglige arenaer som blant annet Sjømatdagene og NM-konkurranser. Vårt hovedkontor ligger i Trondheim, hvor vi i dag er syv ansatte.

NSL ønsker å være en nær og tilgjengelig organisasjon for medlemmene. Vi ivaretar medlemmenes interesser overfor myndighetene i alle relevante saker. Se også vår hjemmeside www.nsl.no.

Er du opptatt av næringsutvikling og vil påvirke en bransje i stor vekst?

Havbruksnæringa har gjennomgått en betydelig omstrukturering de siste tiårene. Flertallet av næringas aktører er små og mellomstore. NSL arbeider for at disse aktørene skal ha rammevilkår som sikrer fortsatt norsk eierskap og lokal forankring. NSL søker nå fagsjef for marked og utvikling. Fagsjefen vil inngå i NSLs ledergruppe. Vi ser etter en selvstendig og resultatorientert fagsjef med engasjement og stor arbeidskapasitet til vårt kontor i Trondheim.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede organisasjonens samlede markeds- og utviklingsarbeid, og bistå administrerende direktør
 • Utvikle og inneha redaktøransvar for vårt bransjeblad Norsk Sjømat
 • Drifte vår nettside, og utvikle våre plattformer på sosiale medier
 • Planlegge og utvikle våre NM-konkurranser, samt Sjømatdagene
 • Utvikle organisasjonen markedsmessig og kommersielt
 • Initiere og gjennomføre prosjekter og aktiviteter i samarbeid med ledergruppa

Ønskede kvalifikasjonskrav og egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant yrkeserfaring
 • Evne til å bygge nettverk og gode relasjoner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Nytenkende, inspirerende og løsningsorientert
 • Entusiastisk og med stor gjennomføringskraft

God kunnskap rundt det å bruke og drifte digitale plattformer

Tar initiativ og har god gjennomføringsevne

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger.

For nærmere informasjon kontakt administrerende direktør Robert Eriksson på tlf. 950 68 797.

Kortfattet søknad med CV, merkes ”Fagsjef Markeds- og utvikling”, og sendes innen 01.12.17 til: robert.eriksson@nsl.no

Søknadsfrist:03.12.2017
Sted:Trondheim

 

 

Robert Eriksson
Administrerende direktør
Tlf. 950 68 797
robert.eriksson@nsl.no

X