Fagsjef oppdrett

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), er en landsdekkende bransjeforening hvor våre medlemmer representerer alle ledd i sjømatnæringen fra produksjon til salg. Vår viktigste oppgave er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser av næringspolitisk, økonomisk og faglig art. NSL har i dag ca. 130 medlemsbedrifter innen områdene: oppdrettere, slakterier, fiskemottak, foredling, eksportører, grossister, fiskehandlere, samt tilknyttede næringer. Bedriftene sysselsetter ca. 4.000 direkte ansatte, og omsetter for om lag 30 milliarder kr. NSL er arrangør og tilrettelegger for faglige arenaer som blant annet Sjømatdagene og NM konkurranser. Vårt kontor er i Trondheim hvor vi er 7 ansatte. NSL ønsker å være en nær og tilgjengelig organisasjon for medlemmene. Vi presenterer medlemmenes behov overfor myndighetene i alle relevante saker, og er et aktivt bindeledd mellom medlemmer og myndigheter. Se også vår hjemmeside www.nsl.no

Er du opptatt av næringsutvikling og vil påvirke en bransje i vekst? 

Havbruksnæringa har gjennomgått en betydelig omstrukturering de siste 10-årene. De fleste aktørene i næringa er likevel små og mellomstore. NSL arbeider for rammevilkår som sikrer en fortsatt differensiert struktur i havbruksnæringa. Fagsjef oppdrett inngår i NSL’s ledergruppe. Da vår fagsjef har gått over i ny jobb søker vi hans etterfølger. Vi søker etter en selvstendig og resultatorientert fagsjef med engasjement og stor arbeidskapasitet til vårt kontor i Trondheim.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle NSL’s arbeid for oppdretterne i Norge, og bistå administrerende direktør.
 • Bidra, i samarbeid med bransjeutvalget, til å fremme oppdrettsnæringens interesser.
 • Dialog og samarbeid med alliansepartnere i form av Mattilsynet, departementet, direktorat m.fl.
 • Initiere og gjennomføre prosjekter og aktiviteter i samarbeid med den øvrige ledergruppa.
 • Tett kontakt med medlemsmassen

Ønskede kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning
 • God kjennskap og erfaring med oppdrettsnæringen
 • Kunnskap om eksportmarkeder for laks og ørret
 • Relasjonsbyggende og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Nytenkende, inspirerende og løsningsorientert
 • Entusiastisk og med stor gjennomføringskraft
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger.

For nærmere informasjon kontakt administrerende direktør Robert Eriksson på tlf. 950 68 797.

Kortfattet søknad med CV merkes ”Fagsjef oppdrett” og sendes innen  01.11.17 til: robert.eriksson@nsl.no

 

 

Søknadsfrist:01.11.2017
Sted:Trondheim

 

Kontaktperson
Robert Eriksson
Administrerende direktør
Telefon 950 68 797
SØK PÅ STILLINGEN
Frist 01.11.2017
Email: robert.eriksson@nsl.no

X