Markedsfører for Norge og Norden

PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Selskapet utvikler sikre og effektive legemidler til akvakulturnæringen med god miljøprofil gjennom målrettet forskning og dedikerte medarbeidere.

Vårt søsterselskap PHARMAQ Analytiq har spesialisert seg på analysetjenester og rådgivning for bedre fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturnæringen. I dag er analyser og rådgivning for smoltifisering og smitteovervåkning bærebjelkene i selskapet.

 

Spennende muligheter i et selskap rettet mot akvakulturnæringen!
Vi søker nå etter en dyktig og initiativrik markedsfører med ansvar for planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter i Norge og Norden for Pharmaq Analytiq og PHARMAQ. Du vil bli en del av det norske kundeteamet og få stor innflytelse på hvordan PHARMAQ og Pharmaq Analytiq skal fremstå utad.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:
Ansvarlig for å utarbeide og gjennomføre markedsstrategien til Pharmaq Analytiq og PHARMAQ i Norge og Norden.

Dette innebærer:

 • Ansvar for praktisk tilrettelegging og koordinering av seminarer som PHARMAQ arrangerer i Norge og Norden
 • Støttefunksjon og koordinator for leder Kundeservice
 • Utarbeidelse av nyhetsbrev
 • Ansvar for å utvikle annonser, brosjyrer og annet markedsmateriell i tråd med vår design guidelines og gjeldende regelverk sammen med reklamebyrå/media og global marketing i PHARMAQ
 • Ansvar for å bestille markedsmateriell
 • Administrativt ansvar for PHARMAQs CRM system og for utsendelser av kundeundersøkelser
 • Overordnet ansvar for å lage strategi for events PHARMAQ deltar på
 • Koordinering av markedsaktiviteter for søsterselskapet Pharmaq Fishteq og for Pharmaq Analytiq

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Utdannelse innen markedsføring, gjerne med erfaring fra tilsvarende stilling
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til oppdrettsnæringen er en fordel
 • Erfaring med markedsføring av legemidler er ønskelig
 • Kjennskap til bruk av sosiale medier i markedssammenheng
 • God kjennskap til InDesign, publiserings- og dataverktøy

Det vil bli vektlagt gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å ha selvstendig fremdrift.

Arbeidsplassen er lokalisert på Marineholmen i Bergen, og det må påregnes noe reisevirksomhet. Stillingen rapporterer til Manager Customer Service Norway and Nordic.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et entusiastisk, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 

 

Søknadsfrist:25. oktober 2017
Sted:Marineholmen, Bergen

 

Vi gleder oss til å motta din søknad, som kan sendes med CV via e-mail.
Kopi av vitnemål bes vedlagt søknaden, mens attester bes tatt med på intervju.
Vi er et farmasøytisk selskap og vi vil kreve politiattest ved tilsetting.

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:
Marie Egenberg
Manager Customer Service Norway and Nordic
E-mail eller telefon +47 975 80 655

X