Tekniske inspektører på inspeksjonsfartøy

Rov as er et inspeksjonsselskap som utarbeider inspeksjonsrapporter på kritiske komponenter for oppdrettsnæringen. Rov as er under akkreditering etter NS-EN iso/iec 17020 inspeksjonsorgan. Rov as skal bidra til en bærekraftig næring gjennom å redusere risiko for havari.

Rov as er i utvikling og vi søker etter flere: Tekniske inspektører til våre inspeksjonsfartøy.

  

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

  • Operativt delta i gjennomføring av inspeksjoner og utarbeidelse av inspeksjonsrapporter, fra et av selskapets Inspeksjonsfartøy.
  • Ha operativt ansvar på inspeksjonsfartøyet, for et eller flere av følgende områder: ROV, – Båt, – Produkt, – Kunde
  • Følge selskapets kvalitetssystem, samt bidra til forbedring.

Vi søker etter kandidater som har:

  • Sterk interesse for å levere kvalitetsarbeid i oppdrettsnæringen.
  • Biologisk eller teknisk høyere utdanning.
  • Jobbet operativt i oppdrettsnæringen, forståelse for sjømannskap.
  • Evne og vilje til å sikre habilitet og integritet i vårt inspeksjonsarbeid.
  • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
  • Lyst til å skape varige verdier sammen med dyktige kolleger.

Arbeidstid er 1 uke på og 1 uke fri + 4 ukers ferie.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med fastlønn + resultatlønn.

Du må like å være del av et team som utfører tekniske undervannsinspeksjoner på akvakulturinstallasjoner langs norskekysten.

 Administrasjonen i Rovas holder til i trivelige lokaler i Sandviken i Bergen.

Send oss i første omgang en kortfattet søknad og CV pr. e-post til soknad@rovas.no 

Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.

Søknadsfrist 30. november 2017

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist:30. november
Sted:Bergen

 

For informasjon se www.rovas.no eller kontakt

Robert S Olsen mob 9410 9415

X