Mening: Åpent brev til arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman

Jeg ser at man i pressen (DN) i de seneste dager har gått til angrep på en del av de reformer som er iverksatt og under utarbeiding under din ledelse. I første rekke gjelder dette flytting/lokalisering av forvaltningsorgan, men også interne rokeringer og organisasjons-messige endringer innen Arbeids- og Administrasjonsdepartementet. Fremstillingene er unyanserte og griper ikke […]

Dette innholdet er bare tilgjengelig for abonnenter

Logg inn dersom du har brukernavn og passord.

Ikke abonnent? Klikk her for å finne ut mer/bestille

Dersom du er abonnent og mangler pålogging, send oss en e-post på abonnement@kyst.no

X