Filetering av laks, bearbeidning, folk

2011 nest beste lakseår i nyere tid

Med en snittpris for laks i 2011 på tett under 32 kr/kg plasserer fjoråret seg helt i toppsjiktet over de beste lakseårene i historien.

Henrik Wiedswang Horjen

– Når man i et helhetlig perspektiv ser på 2011 så har det vært et svært godt år, og da spesielt første halvår. Like fullt, på tross av det bratte prisfallet i høst, snittprisen gjennom året har vært veldig bra, sier regionsjef i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Jon Arne Grøttum

For året vil lakseprisen være rett i underkant av 32 kr/kg. Volumene har også vært rekordhøye med et eksportvolum anslått til ca 680 000 tonn.

Eksportverdien er på 21,85 mrd kroner, vel 1,5 mrd kroner lavere enn gullåret 2010.

Historisk betyr det at 2011 er det nest beste lakseåret i den moderne historien. 2010-snittprisen på 37,50 kr/kg henger er fremdeles den høyeste. Etter at lakseproduksjonen bikket 150 000 tonn på 90-tallet har ikke prisene vært bedre enn hva de var i fjor, med unntak av 2010.

Riktignok tilsvarer lakseprisen i 2006 på 31,84 kr/kg 35,06 kr/kg konsumprisjustert til dagens kroneverdi, men den nominelle verdien er likevel langt bedre i 2011 dratt frem av de skyhøye volumene.

Artikkelen fortsetter under tabellen..

Eksportverdi laks 2006-11

Lavt svinn

Tallene i denne artikkelen er basert på de 51 første ukene i 2011, samt prognoser for uke 52. Tradisjonelt er volumene betraktelig lavere i årets siste uke, og i tilsvarende uke 2010 ble bare i overkant av 7 000 tonn laks eksportert. Det er dermed med svært høy sannsynlighet at man kan fastslå at lakseprisen for 2011 sett under ett vil ligge på mellom 31,90 og 32,00 kr/kg, avhengig av hvilke volumer som gikk ut i den fortkortede romjulsuken. Det er også forventet at eksportprisen vil ligge rundt 25 kr/kg tatt forrige ukes spotpris på 24,53 kr/kg tatt i betraktning. Tallene som brukes i denne artikkelen tar redaksjonen forbehold om et lite avvik i forhold til de reelle tallene som offentliggjøres i januar.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Grøttum

GODT ÅR BAK SEG: Regionsjef i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Jon Arne Grøttum, begeistrer seg over det lave svinnet og de høye volumene som har preget oppdrettsnæringen i 2011. I rund vekt nådde laks og ørret til sammen milepælen 1 000 000 tonn slaktet fisk.

Grøttum peker på at biologien i året som har gått har vært tilfredsstillende. Svinnet har vært lavere enn tidligere, noe som har vært med på å dra volumene opp.

– Både dødeligheteten og antall PD-utbrudd på Vestlandet har vært bedre enn tidligere. Vi har også begynt å se effekten av qtl-fisken, og det at vi får mer fisk som er resistent er gledelig, sier Grøttum.

Jevn volumstigning

Mens man i 2010 for første gang i historien nådde milepælen med 1 000 000 tonn slaktet matfisk, har oppdrettsnæringen heller ikke i 2011 sett seg tilbake.

Laks sammen med ørret vil alene nå over 1 000 000 tonn slaktet fisk. I tillegg kommer oppdrettsvolumene på torsk, kveite og røye. Kun i 2001 og 2008 har de totale laksevolumene sunket i forhold til fjoråret, og ifølge Grøttums prognoser vil ikke det skje i år i 2012.

– Når vi løfter blikket inn mot 2012 forventer vi å slakte ut mer enn 10 prosent flere individer enn inneværende år. Hvor høye de totale volumene ender på gjenstår imidlertid å se. Det avhenger av slaktevekten.

Også analytikerne deler Grøttums syn på volumvekst i 2012. Kolbjørn Giskeødegård anslår i sin siste rapport enn årlig vekstrate i 2012 på elleve prosent.

Publisert: 04.01.2012 , 07.00


Siste saker

X