Laks, atlantisk

23 nye tilfeller med PD i juli

Det er registrert 23 nye tilfeller av PD i juli, og økningen har kommet i Hordaland. Ett av tilfellene var nord for sonegrensa ved Hustadvika, lokalisert til Nord-Trøndelag, og det skyldtes den nye virusvarianten SAV2.

Elisabeth Nodland

Nye tall fra Veterinærinstituttet viser at antall utbrudd i juli var betydelig høgere enn for samme måned i 2011, hvor det ble registrert 15 tilfeller. Økningen skyldes en oppblomstring i Hordaland. I Hordaland alene har det blitt registrert 17 nye tilfeller i juli, og totalt er fylket oppe i 42 tilfeller hittil i år. I fjor ble det registrert 29 tilfeller i samme periode. Det var også flere tilfeller i Rogaland første halvår 2012 enn i 2011.

Les også: Sommerens PD situasjonen vil neppe bli kritisk

Totalt i år har det vært 88 påvisninger, mot 58 på samme tid i fjor. I toppåret 2008 ble det registrert 93 tilfeller.

Kontroll nord for sonen

SAV2-epidemien nord for sonegrensa i vår står for en vesentlig del av økningen, men i juli harr det kun blitt registrert ett tilfelle. Atle Lillehaug, fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet, har tidligere uttalt overfor Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no det kan virke som om epidemien nord for Hustadvika begynner å flate ut og muligens peke i retning av at den er under kontroll. Utover dette mente han også at PD situasjonen ikke er kritisk.

Publisert: 07.08.2012 , 23.51


Siste saker

X