Dnakse paviljongen under Aqua Nor 2015.

29 Danske leverandører til Aqua Nor

29 danske leverandører til havbruksnæringen utstiller på Pavilion of Denmark når Aqua Nor i Trondheim åpner 15. august.

Når de 29 danske selskapene utstiller på Pavilion of Denmark ved Aqua Nor 2017 i Trondheim, kan de vise fram løsninger på hele verdikjeden til akvakultursektoren.

Ifølge Martin Winkel, leder av Danish Fish Tech Group som er organisator for Pavilion of Denmark, kan den danske tilstedeværelsen på årets Aqua Nor forklares av den økende etterspørselen etter oppdrettsfisk.

– Globalt øker etterspørselen etter fisk og sjømatprodukter. De fleste land ønsker imidlertid ikke å stole på importert fisk, og dermed vende seg til oppdrettsfisk. Følgelig har akvakultur utvidet seg bemerkelsesverdig de siste tiårene, og vil etter hvert overstige tradisjonell villfangst. Med Norge som posisjon som verdens største eksportør av laks, har markedet stort potensial for de danske akvakulturleverandørene, sier Martin Winkel.

Dansk Fish Tech Group, en del av Danske Eksportforeningen, som er den største danske leverandørgruppen til den globale fiske-, havbruks- og sjømatforedlingsindustrien.

Økende oksygenbehov

En av de danske leverandørene på Aqua Nor 2017 er Oxymat A / S. Selskapet produserer oksygengeneratorer på stedet og er enig i at det er stort markedspotensial innen akvakultursektoren.

– Oksygenmarkedet har et vekstpotensial som vil øke fem-ganger de neste ti årene, forklarer Jesper Sjögren, administrerende direktør, Oxymat A / S, og fortsetter:

– På grunn av fôrgrenser i merdene, øker oppdrettere laksens størrelse i klekkeriene. Større laks bruker mer oksygen og dermed øker oksygenbehovet gjennom forsyningskjeden. Bruken av oksygen er viktig under transport av laks ved brønnbåter, samt ulike prosesser for å unngå de voksende problemene med lakselus.

Redusere energiforbruket

For å imøtekomme kravene, lanserer Oxymat A / S en ny versjon av sine PSA-generatorer (Pressure Swing Adsorption Technology) som gjør det mulig for bønder å produsere oksygen på stedet, noe som sikrer et høyere vekstforhold i havburene eller landbasertankene.

– Våre generatorer muliggjør en uavbrutt pålitelig oksygenkilde produsert direkte på fiskeanlegget, noe som gjør bøndene uavhengige av eksterne gassleverandører. Dette reduserer kostnadene, og vår nye Oxygen On-site Oxygen Generator reduserer energiforbruket med 40 prosent, sier Jesper Sjögren.

Besøk Pavilion of Denmark på Aqua Nor i Trondheim, Norge 15. august til 18-18. Hall C, stå 222 og Hall D, stå 350.

 

Publisert: 20.06.2017 , 14.00


Siste saker

X