30 tonn fisk drepes med rotenon

I Vefsnavassdraget avsluttes norgeshistoriens største giftbehandling for å få bukt med lakseparasitten gyrodactylus salaris.

Lakseparasitten angriper finner og gjeller hos lakseyngel. Fisken vil dø etter en tid. 1978 ble lakseparasitten G. salaris oppdaget i Vefsna-regionen for første gang. Ved et vanlig smitteforløp vil en laksebestand være utryddet få år etter infeksjon. G. salaris har ført til årlige inntektstap i størrelsesorden 200-250 millioner kroner, som fram til i dag har kostet Norge tre til fire milliarder kroner, skriver Direktoratet for Naturforvaltning.

Nå går Veterinærinstituttet hardt til verks for å få bukt med parasitten. 270 tonn rotenon har blitt tømt ut i Vefsnavassdragetfor å drepe parasitten.

Bestanden i Vefsna regnes som tapt i naturen, men er bevart i genbank. De tidligere infiserte elvene i Nordland i Rana-regionen samt Beiarelva og Lakselva er alle friskmeldt etter vellykkede rotenonbehandlinger.

Rundt én million ørret, røye og stingsild blir tatt livet av under rotenonbehandlingen.

Les også: Oddekalv omtaler rotenonbehandling som dyremishandling

– Her er det snakk om både stort og smått. Det er vanskelig å gi noe nøyaktig antall fisk som har blitt tatt livet av, men vi anslår 30 tonn, altså rundt èn million fisk. Det spesielle med behandlingen er jo at all fisken dør på samme tid, sier Tore Vatne hos Fylkesmannen i Nordland til NRK.

Bildet på forsiden har ingen tilknytning til saken

Publisert: 28.11.2012 , 07.00


Siste saker

X