341 000 laks rømt i år

Det har hittil i år rømt i overkant av 341 000 laks og ørret fra norske oppdrettsanlegg. I tillegg har det rømt noe over 19 000 torsk. Alle tallene er foreløpige.

I 2002 rømte totalt nesten 620 000 laks og ørret, mens det tilsvarende tallet for 2001 var noe over 350 000. De fleste rømningene skyldes også i år anleggssvikt, herunder notskader. Konsesjonsinnehaver er forpliktet til straks å melde fra til Fiskeridirektoratets regionkontor dersom fisk rømmer, eller når mistanke om rømning foreligger. Krav til standard For å bidra til en reduksjon i antall rømninger, er det fastsatt krav til teknisk standard for anlegg som brukes i fiskeoppdrett. Regelverket trer i kraft 1. januar 2004. Det innføres også en godkjenningsordning for flytende oppdrettsanlegg. For nye anlegg/hovedkomponenter kreves det at de har dugelighetsbevis innen 1. januar 2004, for eksisterende anlegg innen 1. januar 2006. Dessuten må alle lokaliteter som er i bruk klassifiseres innen samme dato. Regelverket baserer seg på en nyutviklet Norsk Standard, NS 9415, «Flytende oppdrettsanlegg – krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift». I tråd med Norges internasjonale forpliktelser vil også sertifisering etter tilsvarende internasjonale standarder godkjennes.

Publisert: 19.09.2003 , 09.30

Mest lest


Siste saker

X