Jim Roger Nordly

– Aasen må holde seg til fakta

- Terje Aasen forstår ikke at han som en offentlig betalt tjenestemann må lære seg faget sitt og sette seg inn i de saker han velger å uttale seg om. Han må gjerne ha sine egne private konspirasjonsteorier om onde fiskeoppdrettere, men i det øyeblikk han uttaler seg som representant for forvaltningen bør det være en selvfølge at han lar fantasiene fare og holder seg til fakta. Det skriver Jim-Roger Nordly i denne kronikken.

Kronikk av Jim Roger Nordly, leder av Europharma

Ord blir Fattige

Det var en eiendommelig opplevelse å overvære miljøvernsjef Terje Aasens foredrag på Stord. At han uten noen synlig skamfølelse fikk seg til å karakterisere en hel yrkesgruppe som cowboyer, får vel i ytringsfrihetens navn stå sin prøve. Det kunne være fristende å klistre et par utnavn på Aasen selv, men hans egne uttalelser gjør strengt tatt den slags karakteristikker overflødige.

Det jeg derimot reagerer veldig sterkt på er at Terje Aasen ikke forstår at han som en offentlig betalt tjenestemann må lære seg faget sitt og sette seg inn i de saker han velger å uttale seg om. Han må gjerne ha sine egne private konspirasjonsteorier om onde fiskeoppdrettere, men i det øyeblikk han uttaler seg som representant for forvaltningen, bør det være en selvfølge at han lar fantasiene fare og holder seg til fakta.

Les også: – Vi lever i vår egen boble – Bekymret over kunnskapsnivået i forvaltningen Kråkås reagerer på «sheriffen» Aasen Miljøvernsjefen står fast på «cowboy-karakteristikken» Miljøvernsjefen skapte harme på Aqkva-konferansen

Et godt eksempel er hans ytterst udokumenterte påstander om fiskeoppdrettere som lar fisk rømme og med viten og vilje unnlater å melde fra om det. Jeg skulle likt å se den leder som tar sjansen på å instruere sine ansatte om å tie om rømming. En slik strategi vil avhenge av en type misforstått lojalitet som man skal lete lenge etter i dagens norske arbeidsmarked. Aasens synes imidlertid ikke å ta logiske hensyn når han former sine teorier.

Av annet tull Aasen presenterte kan jeg nevne hans påstand om at oppdretterne kan kjøpe legemidler over disk i ubegrenset volum uten kontroll. Dette kunne ikke vært lenger fra sannheten.

Når en oppdretter trenger avlusningsmidler må vedkommende først henvende seg til sin veterinær. Veterinæren gjør en nøye avregning av både antallet fisk som skal behandles og i hvilket volum med vann denne skal skje. Deretter skal resepten enten til oss i Europharma, som etter strenge regler er godkjent som legemiddelgrossist, eller til et av landets apotek, som så utleverer den eksakte mengden som veterinæren har foreskrevet. Når varene er sendt rapporteres dette direkte til Mattilsynet.

Jeg kan forsikre Aasen om at det ikke sendes ut ett eneste gram med legemidler til norske oppdrettsanlegg som ikke er godkjent av Legemiddelverket og foreskrevet av veterinær. Igjen Aasen, sjekk dine påstander spør dine kolleger i statsadministrasjonen. Det fins massevis av dyktige mennesker med fagkompetanse å støtte seg til i det offentlige. Du og andre statsansatte miljøbyråkrater trenger ikke å gjette. Eller er det slik at dere ikke stoler på disse heller?

Når dette er sagt så deler jeg Aasens bekymring for parasittmidlers påvirkning av miljøet, men den bekymringen gjelder mer enn noe annet miljøvernmyndighetenes utstrakte bruk av Rotenon i norske vassdrag. Til miljøvernsjefens orientering blir det i elva Vefsna alene brukt 425.000 liter med Rotenon i 2011-2012. Dette produktet finnes det absolutt ingen godkjenning for, hverken i Norge eller Europa forøvrig. Særdeles kritikkverdig er det at direktoratet ikke har vært i stand til å finne frem til alternative preparater som fjerner parasitten uten samtidig å drepe alt annet liv i elvene. Det blir ikke mer miljøvennlig av at forurensingen foretas av miljøvernmyndighetene selv.

Jeg hadde opprinnelig ikke tenkt å videreføre denne diskusjonen, men heller anse foredraget på Stord som et arbeidsuhell fra en aldrende byråkrat med manglende kunnskap og gangsyn. Men når Aasen gjentar sine teorier til media kan det ikke få stå uimotsagt. Forhåpentligvis har Aasen overordnede i miljøforvaltningen som ser denne heller flaue historien som en god mulighet til å slå et internt slag for saklighet og etterrettelighet.

Publisert: 30.01.2012 , 08.41


Siste saker

X