Abyss fartøyene klar for tokt. Foto: Abyss Aqua.

Abyss Aqua øker resultat for tredje året på rad

Serviceselskapet Abyss Aqua har de tre siste årene økt både driftsresultat og omsetning. Nå investerer selskapet i tre nye fartøy for å øke kapasiteten til selskapet innenfor havbruksnæringen.

Kristiansundselskapet Abyss Aqua er et av landets eldste servicebåtselskaper, med erfaring tilbake til 2001, og kan vise til gode økonomiske resultater i 2016.

Omsetningen var 119,5 millioner kroner i 2016, sett mot 105,8 millioner året før. Det er en økning på 12,9 prosent. 

Driftsresultatet til serviceselskapet økte med 2,5 millioner, og endte på 10 millioner i 2016, sett mot 7,5 millioner året før. Årsresultatet gikk fra 5,4 millioner i 2015 til 7,3 millioner i 2016, det er en økning på hele 38,3 prosent.

Kristiansundselskapet utfører avlusingsoppgaver, inspeksjoner, anleggsutlegging og fjerning av begroing. Ved utgangen av 2016 hadde selskapet 76 ansatte, alle disse var menn.

Selskapet har en stor og variert flåte med båter for ulike oppdrag til havbruksnæringen. Foto: Abyss Aqua.

Flere fartøy under bygging

Ifølge årsberetningen til styret har selskapet hatt sterk vekst i omsetning og lønnsomhet de siste årene.

«I 2015/2016 har Abyss Aqua investert betydelig i nye driftsmidler (båter og utstyr) for å møte etterspørselen og realisere videre vekst», melder de.

Selskapet har blant annet anskaffet et større fartøy for å kunne tilby kundene tyngre tonnasje for oppgaver som krever dette. De har også tre nye fartøy under bygging som vil bli levert sensommeren og høsten 2017. Båtene rangerer fra 25 meters arbeidsbåter i stål, til hurtiggående fartøy for dykking og ROV, og døgnbemannet hele året.

Styret skriver de har langsiktige kontrakter og jobber aktivt også med å utvide disse og å rette seg mot nye områder og markeder.

«På bakgrunn av eksisterende kontrakter og nye salg forventer vi full kapasitetsutnyttelse for 2017».

Mange personskader

Arbeidsmiljøet beskrives av styret som godt, men de skriver at det har vært for mange hendelser med personskade og materielle skader. De opplyser at det er satt i verk tiltak for å redusere skadefrekvens. Totalt har det vært ni arbeidsrelaterte hendelser med personskader.

Styret består av styreleder Jan-Erik Larsen, og styremedlemmene Thomas Christian Thomassen, Ingrid Sara Grimstad Amundsgård og Victor Jensen.

Om selskapet: 

  • Abyss Aqua er et selskap i Abyss gruppen, bestående av Abyss Group (morselskap), Abyss Subsea AS (undervannstjenester for subsea og olje/gass) og Abyss Ship Management (leverandør av maritim bemanning til gruppens egne fartøy).
  • Serviceselskapet tilbyr døgnet rundt nød-beredskap ved mistanke om rømming av fisk, eller andre hendelser.
  • Selskapet har flere moderne arbeidsbåter som er bemannet alle dager hele året, helg inkludert.
  • De har ROV påmontert på fartøyene, som brukes blant annet til heving av båter, inspeksjoner, høytrykksvasking, posisjonering og søk.
  • Bedriften har fast ansatte arbeidsdykkere som opererer ut fra egne dykkerfartøyer eller mobilt containerbasert utstyr.
  • Selskapet er godkjent av Møre og Romsdal fylkeskommune som lærebedrift i Matrosfaget.

Fartøyet Fosnakongen ute på oppdrag. Arbeidsbåten er 25 x 12 meter. Foto: Abyss Aqua.

Publisert: 28.07.2017 , 09.34


Siste saker

X