«Akutt hendelse» påvirket Lerøy Vest i tredjekvartal

- Lerøy ble påvirket av en akutt situasjon for laks i Hordaland i tredjekvartal som krevde forsert utslakting, forteller konserndirektør Henning Beltestad i tredjekvartals-rapporten.

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på MNOK 861 i tredje kvartal 2017, mot MNOK 481 i samme periode i fjor. Dette tilsvarer et driftsresultat før biomassejustering per kg på NOK 17,4 mot NOK 14,8 på samme tid i fjor.  Omsetningen endte på MNOK 4.373 i tredje kvartal 2017 sammenlignet med MNOK 4.268 i samme periode i 2016.

Havbruk høstet 46 tusen tonn, sløyd vekt, laks og ørret i tredje kvartal 2017 som er en økning på 45 % fra samme periode i 2016. Per tredje kvartal 2017 er høstet volum 4 % høyere enn tilsvarende periode i fjor.

– Vi oppnår den høyeste omsetning og det høyeste driftsresultat per tredje kvartal i konsernets historie, sier konsernleder Henning Beltestad. Det er vi fornøyd med, men vi har fortsatt rom for betydelige forbedringer, og det er der vi har vårt fokus, sier konsernleder Henning Beltestad i en børsmelding.

I tredje kvartal 2017 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 23,7 per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per kg på henholdsvis NOK 14,7 og NOK 8,5. For konsernet samlet endte EBIT/kg på 12,5 kroner per kg i tredje kvartal 2016 til 15,5 kroner per kg i tredje kvartal 2017.

Stig Nilsen, konserleder for havbruk i Lerøy Seafood Group. Foto: Lerøy.

Gjellehelse-utfordringer

– Uttakskostnadene i tredje kvartal 2017 er samlet sett på linje med andre kvartal 2017. Vi har en god utvikling i Midt og Nord, men er påvirket av en akutt situasjon for laks i Hordaland, sier Beltestad i meldingen.

Ifølge kvartalsrapporten førte den krevende situasjonen på enkeltlokaliteter i Hordaland tiltak, herunder forsert utslakting.

Konsernleder for havbruk, Stig Nilsen forklarer til kyst.no at den akutte situasjonen gjaldt utfordringer med gjellehelse på H16 generasjonen av laks, på en del lokaliteter i området.

Dette medførte redusert appetitt og svak fisk. Et av tiltakene har vært å høste de mest utsatte merdene på noen lokaliteter, tidligere enn ventet, og det påvirker uttakskost og volum negativt. Vi har i tillegg badet en del av fisken i ferskvann for å bedre gjellehelsen, noe som har hatt positiv effekt, sier han til kyst.no.

Inn i fjerde kvartal 2017 er situasjonen ifølge selskapet normalisert, men hendelsen vil, alt annet likt, medføre et noe lavere volum i slutten av året og inn 2018.

Konsernet forventer per i dag likevel et høyere høstet volum i 2017 enn de hadde i 2016.

Håper på ytterligere forbedringer 

Utfordringen med for mye behandling av fisken er ikke løst, men utviklingen i 2017 har vært positiv. Dette gir grunnlag for at en kan forvente ytterligere forbedringer i produksjonen inn i 2018.

For 2017 forventer konsernet i dag et høstet volum av laks og ørret på 176.000 GWT inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskaper, samt et fangstvolum hvitfisk på opp mot 70.000 tonn.

For 2018 forventer konsernet høstet volum av laks og ørret på 180.500 GWT inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskaper.

– Styret forventer per i dag at inntjeningen i fjerde kvartal vil være på nivå med inntjeningen i tredje kvartal og sikrer at konsernet får sitt beste resultat gjennom tidene.

Publisert: 09.11.2017 , 09.12


Siste saker

X