Foto: Akvadesign

Akvadesign har fått tildelt én konsesjon – vil klage

Fiskeridirektoratet har nylig fattet vedtak om tilsagn om en av de ti omsøkte utviklingstillatelsene til AkvaDesign AS for konseptet med lukket merdteknologi. Det vil selskapet påklage, sier daglig leder, Anders Næss til kyst.no.

Det kommer frem på Fiskeridirektoratets nettsider.

Ifølge dokumentene søkte AkvaDesign opprinnelig om 10 tillatelser (7800 tonn MTB) til utviklingsformål.

Fiskeridirektoratet fattet først vedtak om avslag på søknaden 30. juni 2016. Dette ble påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet som i vedtak 20. mars 2017, delvis omgjorde det. Departementet sendte så AkvaDesigns søknad tilbake til direktoratet for viderebehandling med sikte på tildeling av inntil to tillatelser. Nå har det fått gjennomslag for en.

Det er ikke selskapet fornøyd med.

– Vedtaket vil bli påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet, sier konstituert daglig leder, Anders Næss i en kommentar til kyst.no.

AkvaDesigns vil utvikle en type semi-lukket anlegg i sjø. Ifølge søker vil konseptet kunne gi et bidrag til en videre miljømessig vekst innen norsk lakseproduksjon. Det fremholdes videre at konseptet har en arealbesparende effekt ved at anlegget kan benyttes på lokaliteter som i dag normalt ikke ville blitt klarert for oppdrett med åpne merder.

Les også: AkvaDesign med 5 kilos på 14 måneder

Publisert: 02.06.2017 , 08.05


Siste saker

X