Lukket merd, AkvaDesign AS, anlegg

Akvadesign søker to grønne konsesjoner

I dag offentliggjør Fiskeridirektoratet hvem som har søkt grønne konsesjoner for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Akvadesign AS søker to konsesjoner og vil ta i bruk egen lukket merdteknologi.
Laks oppdrettet i lukket merd
Akvadesign slaktet den første laksen fra den lukkede merden sin tidligere i år. Foto: Akvadesign AS

– Vi har vist at vår lukkede teknologi er konkurransedyktig og dette kan være svaret på fremtidig vekst i næringen, sier gründer og daglig leder Anders Næss.

Akvadesign AS har søkt to konsesjoner i åpen gruppe, kategorien «mørkegrønne». Søkerne i denne gruppa forplikter seg til å ta i bruk teknologiske eller driftsmessige løsninger som reduserer miljøutfordringene vesentlig både i forhold til rømming og luseproblematikk.

Akvadesign AS søker konsesjoner for å ta i bruk egen lukket merdteknologi. Selskapet ønsker å fremme en miljømessig bærekraftig vekst i næringen og har dokumentert at teknologien reduserer miljøutfordringene vesentlig.

– Luseproblematikken er en stor utfordring, og spesielt i vår region. Selv i et lusetett område har våre lukkede merder vist null lus, sier Anders Næss.

I tillegg har Akvadesign AS vist at de kan drive lukkede anlegg på kommersielle vilkår.

Lukket merd, AkvaDesign AS, anlegg
Akvadesign håper den nye regjeringen viderefører arbeidet med å fremme bærekraftig vekst. Foto: Akvadesign

– Ser man på totalen så er lukkede anlegg konkurransedyktige med åpne merder. Dette gir mange nye muligheter i produksjonen. Med bedre tilrettelegging for lukket teknologi kan dette være svaret på fremtidig vekst i næringen, sier Næss.

Akvadesign AS håper en ny regjering viderefører arbeidet fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen igangsatte for å fremme bærekraftig vekst i næringen.

-Vi håper rammebetingelsene legges til rette sånn at utviklingen kan gå raskt. Nå satser vi på å få konsesjoner og komme raskt i gang med nye lukkede anlegg, sier Anders Næss.

Les også: Akvadesign i fylkestinget

Les også: NJFF: – Lovende for laksen

Publisert: 04.10.2013 , 12.41


Siste saker

X