PHARMAQ Analytiq sitt histologi team består nå av Alf Dalum (t.v), Renate Johansen, Trygve Poppe og Pernilla SimolinTekst til bilde: PHARMAQ Analytiq sitt histologi team består nå av Alf Dalum (t.v), Renate Johansen, Trygve Poppe og Pernilla Simolin (ikke tilstede på bilde).

Alf Dalum ansatt i Pharmaq Analytiq

- God gjellehelse er veldig sentralt for en god fiskevelferd, og det er med stor glede vi nå utvider histologi-teamet med gjelleekspert Alf Dalum, skriver selskapet.

Dalum har akkurat avsluttet doktorgraden sin på immunvevet i gjellene hos laks, og skal bli sentral både for diagnostikk og forskning på gjelleutfordringer fremover.

– Fisk med nedsatt gjellekapasitet tåler dårlig stress og håndtering noe som skaper store utfordringer bl.a. ved mekanisk avlusning. Kartlegging av gjellestatus er derfor viktig før avlusning for å velge best mulig metode. Histologi etter avlusningen kan også være en nyttig analyse for å kontrollere at behandlingen har foregått optimalt og ikke gitt unødige skader i fiskens vev. Alf Dalum vil være sentral i dette arbeidet, og vi satser på FOU-prosjekter for å bedre forstå de underliggende mekanismene for en god og dårlig gjellehelse, skriver Pharmaq Analytiq

– Alf vil være tilstede hele uken på AquaNor, så stikk innom vår stand D-330 for en prat om gjelleutfordringer eller andre utfordringer du syns vi burde fokusere på.

Publisert: 09.08.2017 , 08.41


Siste saker

X