Shippingklubben finans

Analytikerne ekstremt delt om Marine Harvest

Én uke etter at RS Platou Markets anbefalte kjøp av samtlige sjømatselskaper har fiskeindeksen falt fem av siste seks dager, og er fem prosent tilbake. Spriket mellom analytikerne på den mest omsatte oppdrettsaksjen er på hele 43 prosent.

Henrik Wiedswang Horjen

For ”bull-stemningen” som preget North Atlantic Seafood Forum er borte nærmest som dugg for solen i det sjømataksjene har sunket som steiner de siste dagene.

Marine Harvest og Lerøy er siste uken ned henholdsvis 7,67 og 4,58 prosent. Bare i går gikk Grieg Seafood ned 4,96 prosent.

Les mer: Rød utvikling på sjømatindeksen

Mens RS Platou Markets-analytiker Henning Lund ser laksebonanza og anbefaler kjøp på samtlige sjømatselskaper meglerhuset dekker, har analytikerkollega Kolbjørn Giskeødegård gått langt mer moderat ut i det han ser en ugunstig risikoavkastning i de samme aksjene.

Norsk Fiskeoppdrett har de siste dagene fått flere sterke henvendelser fra lesere som har reagert på det enorme spriket mellom analytikerne.

Les også: Gir salgsanbefaling til Marine Harvest etter prispress

Artikkelen fortsetter under bildet..

Shippingklubben finans

SAMME SELSKAP, ULIK OPPFATNING: Prispresset på laks vil for alvor komme etter påske når større volumer fra Chile kommer på banen. Mens analytikerne ser på 2012 som tøft, vil 2013 være mer oppløftende for næringen. Oppfatningen hva gjelder selskap er imidlertid mer sprikende der oppdrettsgiganten Marine Harvest verdsettes til et sprik på 43 prosent meglerhusene RS Platou Markets og Nordea Markets i mellom. Personene på bildet er ikke nødvendigvis tilknyttet saken. Bildet er tatt fra Marine Harvest sin kvartalspresentasjon i februar på Shippingklubben i Oslo.

 

Marine Harvest-sprik på 43 prosent

Spriket i kursmål på Marine Harvest-aksjen analytikerne mellom er på hele 43 prosent. For RS Platou Markets og Nordea Markets er vidt uenige om hvilken retning aksjekursen vil peke den nærmeste tiden. Førstnevnte anbefaler kjøp på kursmål 4,8, mens Nordea på sin side ikke mener aksjen på sikt er verdt mer enn 2,75.

Analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets vil ikke gå i detalj inn på andres materiale, men poengterer at det tidvis er store gap meglerhusene mellom.

Ulik vurdering

– Ulike aktører vurderer i litt forskjellig grad. Generelt er det en enighet om at 2012 blir krevende, men at vi vil få et mer stabiliserende 2013 på litt høyere priser. Like fullt er det slik at man vektlegger ulikt, og slikt vil det alltid være, sier Lye.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Kjetil Lye

HOLDER SEG MODERAT: – Det er en generell oppfatning om at 2012 blir krevende, mens man vil se en oppside i 2013, sier Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets. Hva gjelder dekningen av Marine Harvest-aksjen er gapet analytikerne mellom stort med et kursmål hos RS Platou Markets på 4,8. Samme akjse verdsettes til 2,75 hos Nordea Markets.   

 

Selv havner Capital Markets-analytikeren relativt midt i mellom henholdsvis Henning Lund i Platou og Giskeødegård i Nordea, hva gjelder utsiktene til Marine Harvest.

– Vi har en kjøpsanbefaling på fire kroner på Marine Harvest. Videre anbefaler vi kjøp også på Cermaq og Lerøy. Det baserer vi på utsikter på hva vi betegner som krevende i 2012, men med en oppside på 2013 på basis av at vi vil få en sterkere laksepris, sier Lye.

Selv estimerer Handelsbanken Capital Markets med en lakespris på 28 kr i 2013.

– Tilbudssiden vil øke utover året, med mer fisk fra både Norge og Chile. I sum vil det legge press på prisene i tredje kvartal.

Les mer: Prispresset kommer først til sommeren

Les mer: Den store laksebølgen fra Chile har ikke kommet ennå 

Segmentet har snudd

Hvorfor fiskeindeksen har falt så dramatisk siste dagene peker Lye kan signaler gitt på lavere lakseprisprognoser, samt frispill eller daglige stemningsrapporter som styrer laksebørsen i enten den ene eller den andre retningen.

– Generelt er lakseprisen og videre også kursutviklingen på børsen svært volatil. Hvorfor det svinger så voldsomt fra den ene uken til den andre kan eksempelvis sist uker være den positive bull-stemningen som hersket på North Atlantic Seafood Forum. Når prisene denne uken er priset litt lavere fremover, kan det bidra til at sektoren får en negativ utvikling.

Les også: Pilene peker ned hos Fish Pool

I tillegg er den ekstremt likvide Marine Harvest-aksjen svært sentrale posisjon blant sjømataksjene en vesentlig årsak bak hvorfor segmentet svinger raskt.

– Det er en ekstrem volatilitet i Marine Harvest-aksjen. Aksjen skiller seg ut ved at den er så styrende, samt også så rakst omsatt. Det gir også en vesentlig virkning på indeksen, sier Lye.

Publisert: 23.03.2012 , 07.00


Siste saker

X