Ocean Space Centre. Foto: Sintef.

Anbefaler investering på 3,8 milliarder

Rapporten anbefaler å gå videre med konseptet med adskilte laboratorier for det nye Ocean Space Centre, men det anbefales ikke at det investeres i nytt sjøgangsbasseng eller dypvannsbasseng.

En KS1-rapport anbefaler ny løsning for Ocean Space Centre i Trondheim.

– Kunnskap om havet er viktig for Norge. Derfor jobber regjeringen med å utvikle et senter som kan møte behovene for undervisning, forskning og innovasjon i havnæringene, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en kvalitetssikringsrapport (KS1) om Ocean Space Centre på Tyholt i Trondheim.

Rapporten anbefaler videre at det investeres i nye studentlaboratorier til undervisning, og forskning, nye kontorer, ny universitetsbygning og nye laboratorier for kybernetikk og maskineri. Og at det satses på hybrid og fullskala testing. Rapporten går også inn for at eksisterende havbasseng, slepetank og kavitasjonstunnel på Tyholt blir renovert og vedlikeholdt.

Rapporten beregner at anbefalt investering vil koste 3,8 milliarder kroner.

Bakgrunnen for rapporten er at departementet nå ser på hvilke behov næringslivet, NTNU og Sintef har for ulike laboratorier i Ocean Space Centre.

– Departementet har nå mottatt disse eksterne anbefalingene, og vil ta stilling til videre oppfølging, sier Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå vurdere rapporten, som deretter skal behandles av regjeringen. Det er regjeringen som beslutter om prosjektet skal utvikles videre, og hvilket alternativ som i så fall skal legges til grunn i et forprosjekt. Når et eventuelt forprosjekt er ferdig utviklet må det på nytt kvalitetssikres gjennom en KS2-rapport, før det kan tas stilling til eventuell byggestart.

Publisert: 22.05.2017 , 15.21


Siste saker

X