Preline Smoltanlegg

Anslår nullvekst i Norge

Mens smoltutsettet i Chile vitner om en massiv vekst i Chile videre inn i 2013, er estimatene for Norge langt mer moderat. Ifølge RS Platou Markets vil smoltutsettet i Norge tilsvare en tilnærmet nullvekst.

Henrik Wiedswang Horjen

Mens Norge stanger i taket i forhold til videre veskt, vitner Chiles vekstprognoser om en fortsatt formidabel biomasseoppbygging for 2013.

Et resultat av det er nå at tilbudsveksten i Norge flater betraktelig ut i året som kommer. Etter å ha ringt rundt til et flertall av oppdrettere har RS Platou Markets konkludert med at et flertall av selskapene vil redusere smoltutsettet i 2012 sammenlignet med året før. Det innebærer at vi vil få en særdeles svak vekst i smoltutsett dette året.

Smoltveksten vil avta

Denne betraktningen er nærmest stikk motsatt i forhold til utviklingen man ser i Chile. Mens Chile har et smoltutsett 12 prosent høyere dette året sammenlignet med 2011 er det i Norge en tilnærmet nullvekst i samme periode med en anslått vekst på kun to prosent.

– I 2012 forventer vi en økning i smoltutsett på 12 prosent i Chile. Vi forventer også at smoltens vekst vil avta noe fra dagens høye nivåer da tettheten i anleggene øker, og den ledige kapasiteten i de øvrige anleggene er begrenset, skriver Henning Lund.

Nær produksjonstaket i Norge

Dette funnet mener Lund bekrefter at man med dagens konsesjonsnivå og MTB-regimé er i ferd med å nå taket i forhold til hva som er mulig å produsere av oppdrettsfisk i Norge.

– Vi har tidligere frontet vår oppfatning om at det norske konsesjonsnivået er nær sin maksimale utnyttelse, med en 88 prosent utnyttelse i månedene oktober/November I fjor. Vår undersøkelse bekrefter vårt scenario om lav vekst for de norske slaktevolumene i 2013, skriver Lund.

Publisert: 19.03.2012 , 07.00


Siste saker

X