arbeidere på lakseanlegg chile

Antibiotikaforbruket øker i Chile

I løpet av forste halvår i år ble det bruke 214 tonn antibiotika i chilensk lakseoppdrett. I hele 2011 ble det brukt 206 tonn, melder fishfarmingxpert.com.

Ifølge fishfarmingxpert.com står atlantisk laks for 66 prosent av det totale forbruket, mens ørret står for 27 prosent og coho for 7 prosent. Ifølge en rapport fra Sernapesca fordelte antibiotikaforbruket seg på 2,14 tonn amoxicillin, 2,14 tonn flumequine, 105 tonn florfenicol og den samme mengden oxytetracycline.

Laksenæringen i Chile brukte 386 tonn medisin i 2007, 326 tonn i 2008, 184 tonn i 2009, 143 tonn i 2010 og 206 tonn i 2011. Forbruket fordelt på antall produsert kilo fisk har gradvis blitt redusert i perioden 2007-2010.

Publisert: 04.10.2012 , 08.34


Siste saker

X