– Åpner ikke Russland eller Kina grensene kan man få nedgang i verdiveksten

Norges Sjømatråd skisserer flere scenarioer som kan påvirke lakseprisen i 2018. Hva som skjer i Kina og Russland vil være sentralt.

Under presentasjonen av Sjømatåret 2017, delte Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd noen tanker om markedssituasjonen i året som var og inneværende år. Hun viste til at man i 2017 var spesielt spent på hvordan Brexit og Trump ville påvirke sjømateksporten, og sier at Brexit har hatt en effekt da de har sett en nedgang i eksporten til Storbritannia. For USA sin del er bildet motsatt.

Les også: Sjømateksport for rekordhøye 94,5 milliarder i 2017

– Folk lurte på om eksporten til USA ville gå ned da Trump ble president. Det kan vi slå fast at det har den ikke. USA var et av våre fremste vekstmarkeder i 2017 og vokste med over 20 % i verdi. Grunnen til at USA foretrekker norsk laks er at den er antibiotikafri, sa Larsen.

Solgte sjømat for over 100 millioner

Hun viste til at man eksporterte sjømat for rekordhøye 94,5 milliarder i 2017, og at mange gjerne spådde man skulle nå 100 millioner, uten at man gjorde det.

– Om vi legger sjømateksporten sammen med den norske sjømatkonsumet når vi 101 milliarder i år, så da nådde vi likevel det, sier hun.

Spår 52 kroner i snittpris

Hun påpekte at tilbudsveksten for laks og ørret neste år estimeres til 7 % globalt. Fra Norge er den satt til 9 % vekst, og de spår en moderat etterspørselsevekst, som igjen gir forventninger til lakseprisen.

– Dette indikerer en pris på 52 kroner i snitt til neste år. Noen av våre analytikere kan mene denne prognosen er noe lav, uttalte Larsen.

Tre scenarioer som kan gi økt pris

De har også sett på hva som vil skje med prisen fremover, i tre ulike scenarioer i en sannsynlighetsanalyse. Det ene scenarioet er full tilgang til det kinesiske markedet, det andre er at Russland åpner grensene, og det tredje at begge deler skjer.

– Skulle man få en åpning til Kina ser vi det vil påvirke lakseprisen med 1,50 kroner i gjennomsnitt. Vi estimerer dette da vi regner det tar noe tid før Norge tar tilbake markedsandeler.

Får man en åpning i Russland, i august 2018, får man en enda høyere pris.

– Vi regner det har tre kroner effekt på lakseprisen, og man får en snittpris på 55 kroner gjennom året. I teorien vil den øke med seks, med da det skjer i august får man tre i snitt. Grunnen til at Russland har større effekt enn Kina, er at vi tror markedet vil normalisere seg mer raskere.

Skulle begge åpne, venter de en pris på 56 kroner.

– Det er gjerne ikke sannsynlig, men scenarioene viser at de eneste mulighetene vi har for å oppnå samme økning i verdi på laksen i 2018 er at Russland må åpne. Om ikke Russland åpner forventer vi en liten nedgang i verdiveksten,  så markedstilgangen er viktig, sa hun.

Publisert: 08.01.2018 , 10.00


Siste saker

X