Aqua Gen utjevner avlsmaterialet

Bergen: I disse dager stryker Aqua Gen den fisken som skal bli til opphavet til deres nye avlslinje. I en ny avlsplan satser de på å effektivisere avlsarbeidet, kunne Arne Storset i Aqua Gen fortelle på Skrettings settefiskseminar.

Til nå har Aqua Gens avlsmateriale bestått av fire atskilte linjer, som med fire års generasjonstid-intervaller har gitt opphav hver sin årsklasse. Da stamlaksen til disse linjene ble samlet inn i årene 1972 til 1975, ble dominansen av de ulike elvene fiskene ble hetet fra ulik. 2004 generasjonen av fisk vil ha en dominans av laks fra Namsen, mens 2001- generasjonen for eksempel hadde mest Gaula og Nidelven i sine gener. – Det har vært veldig vanskelig å si at det har vært forskjeller i prestasjoner mellom årsklassene, men om det så har vært, så er det en av de tingene vi eliminerer ved å mikse det beste fra alle de fire linjene, sier Storset til kyst.no.

Satser på hannfiskene

En ny teknikk for å fryse ned melke vil også gjøre at en fremover kommer til å satse mer på hannlaksenes bidrag, slik det er vanlig innen avl på mange landlevende husdyr. Dessuten vil en ta i bruk DNA-markører og ny registreringsmetodikk. – I tillegg kommer vi til å gå ned til tre års generasjonstid i stedet for fire, noe som vil forbedre avlsfremgangen på generasjonsnivå med 25 %, sier han. En annen viktig ting Storset trekker frem er at de nå i mye større grad kommer til å skille mellom avlsarbeid og rognproduksjon. All rognprodukjon skal i det nye systemet baseres på eliterogn der en krysser fisk med gode egenskaper for produksjonsprestasjoner med fisk som er robust i forhold til oppdrettsituasjonen. – Dette gir en krysningsfrodighet og sikrer mot innavl. Fisk fra den nye avlsplanen vil komme på markedet om tre år.

Publisert: 25.11.2003 , 07.00


Siste saker

X