Aqualine nærmer seg rømningsikkerhet

Nitidig samarbeid mellom næringsaktører og forskning har resultert i en videreutvikling av vårt bunnringkonsept for samspill og utspiling av not, Aqualine Midgard System.

– Belastningene på nota blir fordelt jevnt og denne holdes utspilt også i ekstreme værsituasjoner. Nota får ikke mulighet til å oppnå kontakt med andre deler av merdsystemet. Dette er svært gunstig for å sikre merdene mot rømning.

– Når vi får bekreftet resultatene i modelltestene gjennom fullskalatest som starter nå i november, har næringen funnet en trygg og gunstig løsning på en av de viktigste årsakene til mulig rømming. Det er dog en kjensgjerning at de fleste av oppdretterne ikke har problemer i dag, skriver Aqualine i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Aqualine er nå i ferd med å se utvikle en rømningsikker not.

Modelltest i november

Sammen med mange andre aktører deltok vi i en modelltest i januar 2012 i Havmiljølaboratoriet hos Marintek. Aqualine bestilte umiddelbart etterpå ny tid i Havmiljølaboratoriet. Sammen med Salmar, Lerøy og Marine Harvest har Aqualine gjennomført en vellykket modelltest nå i november. Sammen med Lerøy Hydrotech har vi også fått erfaringer med ekstreme værsituasjoner fra Grip-prosjektet. Med det videreutviklede konseptet som ble testet forenkles også mange arbeidsoperasjoner på merdkanten med en betydelig HMS-gevinst. Totalt vil dette være med å bedre omdømmet til næringen.

Design Aqualine Midgard System

Ideen bak det videreutviklede konseptet er allerede beskrevet i vårt patent fra 1999. Vi har bearbeidet den opprinnelige ideen og designet det nye konseptet ut fra kravene som stilles i NS9415 med tilhørende forskrifter. Konseptet har vært diskutert med verdensledende kompetanse innen design og produksjon av not, deriblant viktige innspill fra Salmar, Lerøy og Marine Harvest.

Med den siste modelltesten i Havmiljølaboratoriet har vi fått bekreftelse på at systemløsningen er god.

Fullskala utprøving

Aqualine skal i vinter sammen med Salmar, Lerøy og Marine Harvest, teste ut 3 komplette løsninger. Dette er en ny unik design som Aqualine har arbeidet med i lang tid.

Etter den første testen i Havmiljølaboratoriet i januar har arbeidet vært intensivert. Ved vellykket fullskala test og dokumentasjon vil det nye Aqualine Midgard System være klar for markedet i løpet av første halvår 2013.

Publisert: 13.11.2012 , 07.00


Siste saker

X