Salmar Farming

Arbeidstilsynet med klare krav etter dødsulykke

”Se opp for alt som står i spenn, hold god avstand og bruk verneutstyr.” Muntlig enighet ombord er ikke nok, mener Arbeidstilsynet.

I slutten av juli døde en 47 år gammel mann etter en arbeidsulykke på Salmar Farming sitt anlegg ved Forsnes på Hitra. Mannen fikk tungt utstyr i stor kraft mot overkroppen under arbeid med fortøyninger i spenn.

Salmar Farming blir nå pålagt av Arbeidstilsynet å kartlegge ulykken og på bakgrunn av dette vurdere risikoen for lignende ulykker og eventuelt utarbeide tiltak/plan for å redusere risikoen for lignende hendelser. Det melder Hitra-Frøya i dag.

Les også: Dødsulykke ved Salmar

– Under tilsynet kom det fram at arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad har gjennomført tiltak som kunne ha forhindret personskade som følge av ulykken. Et slikt tiltak er instruks som etter en kartlegging og risikovurdering tydeliggjør hvordan arbeidet skal utføres for å unngå personskader. Det foreligger brudd på bestemmelsene om kartlegging, risikovurdering og tiltak, skriver Arbeidstilsynet.

Krever mer tydelighet

Etter befaringen om bord i ”Stålbjørn” sammen med politiet, fant Arbeidstilsynet oppslaget ”Se opp for alt som står i spenn og hold god avstand. Bruk verneutstyr”. Tilsynet har også fått opplyst at det er en muntlig enighet om bord om å være på riktig side av tau i spenn.

Dette er ikke nok, mener Arbeidstilsynet.

– Det ble videre opplyst at det var en ”muntlig” kultur. Eksempelvis var man enige om å stå på riktig side av tau som står i spenn, men dette er det ikke skriftlige rutiner på. Dette mener Arbeidstilsynet ikke i tilstrekkelig grad tydeliggjør hvordan arbeidet skal utføres for å unngå personskader, heter det i tilsynsrapporten.

Salmar har nå en frist til 6. september med å kommentere om selskapet er enig i Arbeidstilsynets framstilling.

Publisert: 23.08.2013 , 09.39


Siste saker

X