Kjetil Hestad ordfører Tysnes

– Arealavgiften må settes på den politiske agendaen

Gardermoen: Stortingspolitikerne har en tøff kamp om å kjempe for å få gjennom en arealavgift til vertskommunene. Nettverk fjord og kystkommuner vil ikke gi opp kampen.

Henrik Wiedswang Horjen

Men på tross av at kommunene har gått sammen og talt sin klare sak, er det flere bremseklosser som hindrer det ordførerne omtaler som en forutsetning for at havbruksnæringen skal kunne vokse videre.

De 13 tilreisende ordførerne på Nettverksmøtet på Gardermoen jobber i dag knallhardt for å få satt arealavgiften på den politiske agendaen. Men både konkurrerende næringer og at næringen selv ikke mener at arealavgift er en egnet løsning, gjør at kystkommunene i dag føler at de står i stampe.

Ap-politiker og medlem i Stortingets næringskomité med ansvar for fiskeri og havbruk, Lillian Hansen, peker på en også splittelse innad i Stortinget på spørsmålet om hvilke avgifter som bør tilfalle vertskommunene.

Les mer: Velviljen til oppdrett synker i kystkommunene

Artikkelen fortsetter under bildet..

Lillian Holden

 Ap-politiker Lillan Holden omtaler samtalene på Stortinget om arealavgift i oppdrettsnæringen som krevende.

– Finans en bremsekloss

– Det er krevende slik situasjonen er nå. Finans er en bremsekloss. Andre næringer, for eksempel mineralnæringen setter også krav om at større andeler av inntektene skal tilfalle kommunene, sier Hansen.

Hansen ville ikke rapportere om hva som skjer i debatten internt på Stortinget annet enn at det er svært «mange ulike stemmer og meninger» om temaet.

Uttalte ønsker om arealavgift også i andre næringer har ført til at det har blitt en større kamp om beinet og uenighet innad på Stortinget om hvilke næringer man skal prioritere.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Kjetil Hestad Tysnes ordfører

Tysnes-ordfører Kjetil Hestad er klokkeklar på at kommunene ikke kommer til å gi seg i spørsmålet om å få en kompensasjon for å tilrettelegge for oppdrett. Hittil føler NFKK seg tilsidesatt.

Les mer: – Oppdrettsnæringen er ikke velkommen

– Jeg er villig til å stå hardt på for en avgift som faller vertskommunene til gode. Etter mitt syn har ikke staten bruk for de pengene. De bør heller tilfalle kommunene, sier Hansen.

Høyre-politiker og Stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk påpeker at et lokalt selvstyre er en bærebjelke i Høyres politiske ideologi.

– Hvordan en slik avgift skal innføres bør være opp til kommunene, sier Røbekk.

Høyre-politikeren påpekte også at selskapskatten går rett til staten, hvilket med hell kunne i større grad vært styrt mot kommunene. Både Røbekk og Hansen ga sin støtte til havbruksnæringen, uten at noen av dem var spesielt konkrete i forhold til hvordan saken vil behandles videre.

Finner seg ikke i tilsidesettelse

Nettverket har gitt et samlet standpunkt om at kommunene skal få en arealavgift for å tilrettelegge for havbruk. Under parolen om at en rimelig del av verdiskapningen skal tilfalle vertskommunen har i dag 46 kommuner gått sammen for å fremme dette synet. Etter at arealavgiften falt i fisk 2007 møttes flere av ordførerne på Aqua Nord der de sammen ble enige om ikke å gi opp kampen for å få større inntekter til å tilfalle vertskommunene.

Sårt tiltrengte inntekter har i stedet tilfalt andre aktører en vertskommunene, hvilket har ført til murring blant enkelte kystkommuner. I de mest ekstreme tilfellene har kommunene motsatt seg laksevekst, blant annet i Alta, landets fjerde største oppdrettskommune.

– Eiendomsskatten fungerer ikke, og den må erstattes så raskt det lar seg gjøre, sier Tysnes-ordfører Kjetil Hestad.

Hovedbegrunnelsen for NFKK frustrasjon var at det som var opplest og vedtatt høsten 2007 om at en arealavgift skulle på plass aldri ble noe av. Frustrasjonen bak dette har ikke sluppet taket, opplyser Ole L. Haugen, ordfører i Hitra kommune og leder av NFKK.

– Vi kommer ikke til å gi oss med dette. Vi gjør dette for at behov for areal skal møtes på en god måte. Slik vi ser det nå får vi en lav økonomisk kompensasjon og færre lokale arbeidsplasser fra næringen sammen med generelt få positive ringvirkninger. Dette er hovedutfordring for næringen, og de må ha med oss på laget, sier Hestad.

Publisert: 25.10.2012 , 07.00


Siste saker

X