«Argus Junior» skal selges

Ringnotfartøyet "Argus Junior" fra Måløy legges ut for salg med det første.

«Argus Junior» ble bygget i 1987 og har en lengde på 27,4 meter og bredde på 8,4 meter, og eies av rederiet K/S Oldeide. I følge Fjordenes Tidende er det generasjonsskifte som gjør at rederne velger å legge fartøyet ut for salg. Hvis fartøyet blir solgt ut av Sogn og Fjordane, er det bare to ringnotfartøyer igjen i fylket. «Rindenes» er allerede solgt til Austevoll, dermed er det ifølge avisen bare «Vestfart» og «Fiskebas» igjen.

Publisert: 06.01.2003 , 08.48


Siste saker

X