Arne Hjeltnes skal markedsføre norsk sjømat i Asia

Eksportutvalget for fisk har ansatt Arne Hjeltnes som ny fiskeriutsending i Sørøst-Asia.

Fiskeri- og havbruksnæringen har fått en spennende forsterkning når Arne Hjeltnes blir utsending med base i Hong Kong, og Hjeltnes har valgt seg en av Norges mest spennende og fremtidsrettede næringer når han nå søker nye utfordringer. – Når jeg skal gå tilbake til næringslivet er det knapt noen annen næring jeg finner mer spennende en fiskeri-og havbruksnæringen. Det er Norges nest største eksportnæring, en av de mest internasjonale, og med et betydelig fremtidspotensiale. Fiskerinæringen er av stor betydning for Norge og distrikter langs hele kysten. Det er en næring jeg vil være stolt av å jobbe for gjennom Eksportutvalget for fisk. Eksportutvalget fremstår som en spennende og profesjonell organisasjon som jeg gleder meg til å bli en del av, sier Hjeltnes. Eksportutvalget for fisk er fiskeri- og havbruksnæringens felles markedsorganisasjon, og har som målsetning å utvikle markedene for Norsk Sjømat. Eksportutvalget har hovedkontor i Tromsø, og åtte utekontor i markedene Brasil, USA, Spania, Frankrike, Tyskland, Kina, Japan og Sør-Øst Asia. En svært viktig oppgave i markedene er effektiv markedskommunikasjon. Arne Hjeltnes bringer med seg en betydelig kompetanse og erfaring når han trer inn i stillingen som fiskeriutsending. I tillegg til meget omfattende medie- og kommunikasjonserfaring, har Hjeltnes erfaring fra markedsføring i flere bedrifter og byråer. Sin teoretiske bakgrunn har Hjeltnes fra siviløkonomstudiet ved BI. Hjeltnes har også bidratt i flere prosjekter knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen og har samarbeidet med fiskeriutsendingene i Rio og Beijing i planlegging og gjennomføring av TV-programmer. Han har arbeidet mye med mat, og har nylig avsluttet et samarbeid med Norges Fiskarlag om informasjon til næringen om kvalitetskrav og verdier i markedene.

Publisert: 11.04.2003 , 09.27


Siste saker

X