Rømt smolt. Foto: Fiskeridirektoratet.

Årsakene til rømmingshendelsene i 2016

Fiskeridirektoratet har gått gjennom fjorårets rømmingsstatistikk, og kategorisert de etter årsaker. Her kommer det frem at enkelte anleggsstrukturer og operasjoner, forårsaket de fleste hendelsene.

Fiskeridirektoratet har kategorisert det 115 innmeldte rømmingene fra både settefisk- og matfisk-produksjon i fjor, inn i følgende kategorier:

  • Ekstern årsak, er påført utenfra, for eksempel ved påkjørsel og angrep av predatorer. Denne kategorien omfatter 13 705 rømte fisk.
  • Operasjonell årsak, forekommer under drift og kan eksempelvis være håndtering av not. Denne omfatter 58 911 rømte fisk.
  • Strukturell årsak, kan typisk være svikt ved utstyr eller kontakt mellom komponenter. Denne omfatter 99 738 rømte fisk.
  • Noen årsaker er ikke relevant å kategorisere. Denne omfatter 20 rømte fisk.
  • Det finnes også avklaringer som de ikke kan kobles til noen av kategoriene. Her summeres det at dette gjelder for 18 435 rømte fisk.

Rømmingshendelser for 2016 kategorisert. Diagram: Fiskeridirektoratet.

Under strukturell årsak for anlegg i sjø er det ifølge direktoratet kontakt mellom not og bunnrings-kjetting som har ført til ca 50 000 fisk rømte i fjor.

For anlegg på land er det bortfall av primærsikring som har ført til ca 50 000 fisk rømte.

Flest rømminger knyttet til driften

Flest rømmingshendelser i fjor, hele 37 %, ble forårsaket av operasjonell årsak. Her er det ifølge direktoratet enkelthendelser som håndtering av lodd, trekking av kulerekke og propell i not som har ført til ca 58 000 rømte fisk.

– Når det gjelder eksterne årsaker så er kollisjon mellom merd og båt årsaken til ca 13 000 rømte fisk. og montering av ekstrautstyr medvirkende til store operasjonelle årsaker. Vi har også opplevd mange hull i not på grunn av dødfisksystem som er plassert i not.

Nedgang i hendelser

Men det er en positiv utvikling i rømmingstatistikken. For 2017 har Fiskeridirektoratet ved utgangen av oktober mottatt 34 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på til sammen om lag 13 000 laks og 4000 regnbueørret, 49 rognkjeks og 50 000 kveiter.

Les også: Fortsatt lite fisk på rømmen i 2017

I hele fjor ble det registrert 115 innmeldte hendelser som omfattet 128 tusen rømte laks, og 62 tusen rømte regnbueørret.

Publisert: 29.11.2017 , 10.00


Siste saker

X