En ingeniør ser på et skjermbilde av MF-4 godt sunket for å gi rent saltvann til Atlantic Sapphire oppdretteren i Miami. Foto: Atlantic Sapphire

Atlantic Sapphire graver dypt inn i fortiden for vannkilde til landbasert laks

Det ambisiøse oppdrettselskapet Atlantic Sapphire, vil ta opp saltvann fra dinosaurtiden, drøye 600 meter under bakken, som skal brukes til lakseproduksjon. Dette skal skje i et RAS-anlegg som bygges i Miami, Florida.

Selskapet bruker 100 millioner dollar på første fase av byggeprosjektet. Atlantic Sapphire forventer da å produsere 10 000 tonn laks årlig, når anlegget er ferdigstilt. Når andre og tredje byggefase, som har en kostnadsramme på 40 millioner dollar er fullført skal de kunne produsere opptil 90 000 tonn.

Atlantic Sapphire har denne uken utgitt et bilde av MF-4-brønnen som vil tappe inn i en artesisk vannkilde.

Johan Andreassen mener at en stabil vannkilde reduserer kompleksiteten. Foto: privat.

Grunnlegger og konsernsjef Johan Andreassen fortalte fishfarmingexpert.com at lokaliteten i Miami ble valgt på grunn av fordelene med underjordisk vann.

Tok flere år å finne riktig sted

– Vår bestemmelse for utvalg av lokalitet der arbeidet skal skje tok flere år å få på plass. Vi evaluerte faktisk 14 forskjellige steder før vi fant det riktige vi har nå. Et av de viktigste kriteriene for området var vannkilden. En stabil vannkilde reduserer kompleksiteten ved drift av anlegget, sier han, og påpeker at den viktigste grunnen til at de har valgt å være i Sør-Florida er at de der har tilgang til store mengder saltvann og grunnvann.

– Dette vannet ligger cirka 600 under landoverflaten og er fra en begrenset vannkilde som er under kunsttrykk. Inntaksvannet er dermed helt gratis for levende organismer og oksygen, slik at risikoen for å bringe sykdommer inn i anlegget fra vanninntaket er lik null.

Stabil temperatur

Han påpeker at vannet også vil være stabilt året rundt i temperatur og andre vannparametre, slik at forbehandlingen blir mye lettere.

– Hvis du tar inn vann fra havet, må du håndtere temperaturendringer, vannkvaliteten endres, vill fisk rundt inntaksledningene, alger og andre ting som kan forårsake problemer for operasjonen. Vi har sett det i vårt danske anlegg (Langsand Laks i Midtjylland), og selv om det er gjennomførbart, er det langt mer komplisert, forteller han.

Andreassen sier de skal pumpe en stor mengde vann som igjen vil produserer store mengder laks.

– Vi skal imidlertid bare ‘låne’ vannet. Vannet vi trekker opp fra akviferen (vannholdig bergformasjon red.an) blir reinjisert til akviferene, etter vi har brukt det. Dette er en unik tilstand for Sør-Florida, hvor visse lag av akviferene fungerer som naturlige sandfiltre.

Bærekraftig

Andreassen sier at etter deres mening er dette en veldig bærekraftig måte å drive oppdrett av fisk på.

– Ettersom vi ikke bruker en vannkilde som alternativt kan brukes til drikkevann, og vi rører ikke noe avløp i havet mener vi dette er en veldig bærekraftig metode. Hele livssyklusen av laksen skjer i et temperaturstyrt anlegg uten innvirkning på dyrelivet, sier han avslutningsvis.

Les hele den engelske versjonen på Fishfarminexpert.com. 

Publisert: 11.08.2017 , 14.12


Siste saker

X