Administrerende direktør Arne Møgster i Austevoll Seafood

Austevoll i Q4: Fiskemel ned, fiskeolje opp

Austevoll Seafood fikk en nedgang i omsetning på nesten en milliard i fjerdekvartal. Nedgangen skyldes delvis et salget av Epax, delvis fusjonen Norway Pelagic, laver laksepriser og lavere priser på fiskemel. Frosne produkt og fiskeolje bidro imidlertid positivt.

Konsernet hadde driftsinntekter på 2 610 mill kr i kvartalet mot 3 504 mill kr i 2010.

– Nedgangen i omsetning er i det alt vesentlige som følge av endring i konsernstruktur ved salg av Epax i fjerde kvartal 2010 samt fusjon av Austevoll Fisk gruppen med Norway Pelagic i juli 2011, skriver selskapet i en børsmelding.

Mel og olje Det er oppnådd lavere priser for fiskemel og atlantisk laks i dette kvartalet sammenlignet med samme periode i 2010, mens det for frosne produkt og fiskeolje er oppnådd høyere priser i kvartalet sammenlignet med samme periode i 2010.

Lav laksepris påvirket EBITDA Reduksjon i EBITDA forklares i det alt vesentlige med redusert inntjening innenfor havbruk, samt endring i konsernstruktur ved salg av Epax og Austevoll Fisk gruppen som beskrevet innledningsvis. Austevoll Fisk gruppen inngår nå i Norway Pelagic ASA og blir rapportert som tilknyttet selskap i AUSS.

EBIT EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 103 (Q4 2010 MNOK 573). EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 125 (Q4 2010 MNOK 700).

 

Tilknyttet virksomhet Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i fjerde kvartal MNOK 24 (Q4 2010 MNOK 60). Nedgangen skyldes i hovedsak lavere prisoppnåelse for atlantisk laks fra tilknyttede selskap innenfor havbruk. Konsernets netto rentekostnader utgjorde i fjerde kvartal 2011 MNOK -37 (Q4 2010 MNOK -52).

 

Resultat før skatt

Resultat før skatt og biomassejustering er i fjerde kvartal MNOK 92 mot tilsvarende i fjerde kvartal år 2010 MNOK 551.

 

Resultat før skatt var i kvartalet MNOK 114 (Q4 2010 MNOK 678).

Publisert: 23.02.2012 , 07.32


Siste saker

X