Djupelege i Sogn. Foto: Tombre Fiskeanlegg.

Avkrefter rømming i Vadheimsfjorden

Tombre Fiskeanlegg meldte nylig om en rift i noten på deres anlegg etter en mekanisk avlusing. Ifølge samfunnskontakt Kjetil Hestad førte dette ikke til rømming, slik andre medier har rapportert.

Det var Firda som først omtalte hendelsen, og hullet oppsto ved lokalitet Djupaleget som ligger ytterst på vestsida av Vadheimsfjorden ved Hjellvika. Samfunnskontakt Kjetil Hestad bekrefter til kyst at de hadde et driftsuhell under avlusing ved anlegget denne uken.

Skaden raskt reparert

Samfunnkontakt Kjetil Hestad foran Vågen i Bergen. Foto: Therese Soltveit.

Det var under en arbeidsoperasjon med Thermolicer avlusing at hendelsen skjedde, ifølge Hestad har de enda ikke fastslått hvordan riften på cirka 0,50  x 1 meter skjedde.

– Som standard etter en avlusing sendte vi ned dykkere og det var de som oppdaget hullet. Hullet ble raskt reparert og vi tror ganske sikkert at ikke noe fisk har rømt. Det hele har vært udramatisk, påpeker han.

– Det som i går var mistanke om rømming, kan i dag avkreftes av oss at ikke har skjedd. Vi er som sagt ganske sikre på at det ikke har rømt noe laks. Hullet i noten var på 27 meters dyp og fisken står normalt på tolv, så ingenting skal tilsi at de går dypere ned og har rømt.

Gjenfangstgarn ute, men fikk ingen fisk

Hestad påpeker at de likevel for å være helt sikre har tatt sine forholdsregler og har følgt beredskapsplanene.

– Vi har fått satt ut lange gjenfangstgarn i sjøen av kystfiskere og de har ikke fått noe fisk disse to dagene, det har heller ikke vært meldinger om at noen har sett rømt fisk heller.

– Det er selvsagt beklagelig at slike hendelser skjer og vi får en hull i noten, men vi kan være ganske sikre på at det heldigvis ikke skjedde en rømming, legger samfunnskontakten til. 

I den aktuelle merden stod det 120 000 frisk laks, på rundt ett kilo.

illustrasjon av Djupaleget. Foto: Fiskeridirektoratet.

Publisert: 04.05.2017 , 11.39


Siste saker

X