Avtale med Brasil om sjømat

Norge og Brasil undertegnet onsdag en intensjonsavtale om eksport av sjømat. Fiskeriminister Svein Ludvigsen og hans brasilianske motpart, landbruksminister Roberto Rodrigues, stod for den formelle signeringen av avtalen i hovedstaden Brasilia.

Avtalen har vært gjenstand for forhandlinger i flere år, og omhandler tekniske, hygieniske og sanitære bestemmelser for handel med sjømat mellom Norge og Brasil. Avtalen vil tre i kraft så snart den er behandlet i det brasilianske parlamentet. Handelsavtalen vil i fremtiden bidra til å sikre norske eksportører gode og forutsigbare rammebetingelser ved eksport av sjømat til Brasil. Dette er ikke minst viktig for den betydelige norske eksporten av klippfisk til landet. – Forhandlingene har bidratt til et godt samarbeidsklima, og vil danne basis for et utvidet samarbeid mellom våre to land, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. Brasil er fremdeles et svært viktig marked for norsk eksport av klippfisk. Over 90 prosent av norsk fiskeeksport til landet er klippfisk. I 2002 ble det totalt eksportert 18.000 tonn til en verdi av nesten 660 millioner kroner.

Publisert: 09.10.2003 , 13.01


Siste saker

X