Ballangen Sjøfarm. Foto: Selskapet

Ballangen Sjøfarm gjorde det godt i samdrift

Ballangen Sjøfarm oppnådde et godt resultat i 2016. De driver i samdrift med Cermaq for å optimalisere driften

Selskapet fikk i 2016 en omsetning på 112 millioner kroner, cirka 14 millioner mer enn i 2015. Imidlertid er det ikke første gang de bryter 100 millionersmerket. Det gjorde de også i 2013.

Nøkkeltall for Ballangen Sjøfarm for 2016 og 2015.

Driftsresultatet forbedret seg mer enn de ekstra 14 millionene de hadde i inntekt. Med 51 millioner kroner i driftsresultat oppnådde de en driftsmargin på 45 %. Eierne tok ut 20 millioner kroner i utbytte etter 2016-regnskapet.

Ballangen Sjøfarm ble etablert i 2001 og har to konsesjoner for laks og ørret fordelt på fire tilgjengelige lokaliteter på sørsiden av Ofotfjorden i Ballangen kommune, en lokalitet i Evenes og en i Narvik. De har 16 fast ansatte og fire deltidsansatte.

De to matfiskkonsesjonene driver de sammen med Cermaq. Samdriften produserer totalt 5000 tonn perbår.

– En av hovedgrunnene for å inngå i en samdrift med Cermaq Norway AS var og er fortsatt å optimalisere driften på en slik måte at det ikke påvirker det ytre miljø, skriver styret i årsregnskapet.

Miljøfokus

Og etter styrets mening i årsberetningen oppfører de seg eksemplarisk i så måte.

– Etter vår vurdering forurenser selskapet ikke det ytre miljø. Driften foregår innenfor de krav som miljøvernmyndighetene stiller til driftstillatelsene for anleggene.

De understreker også at selskapet har stort fokus på å hindre rømming og bekjempelse av lakselus.

–  Samdriftsavtalen muliggjør effektiv brakdegging av områder slik at fjordsystemet holdes i en effektiv balanse, spesielt med tanke på lakselus og som forebygging mot fiskesykdommer.

Ballangen Sjøfarm AS har heller aldri hatt rømninger fra sine anlegg.

– Dette har sammenheng med sterkt fokus på solide løsninger på anlegget, god planlegging og kvalitetssikring av anleggsutsett, kontinuerlig vedlikehold og kontroll og ikke minst en dedikert arbeidsstokk og bedriftskultur som er innarbeidet over mange år.

Vil bygge smoltanlegg

I årsrapporten skriver de også at de planlegger eget smoltanlegg som de mener er av stor betydning for å redusere miljøpåvirkningene.

– Gjennom egen produksjon av smolt, i umiddelbar nærhet til produksjonsområdene av laks, reduseres transporttiden av smolten, en kan redusere sjøvannsfasen og øker kontrollen med kvaliteten på smolten.

Utviklingskonsesjoner

De skriver også at det har vært gjennomført et forprosjekt knyttet til ferskvannstilsetning i en lukket enhet  i merder.

Les også: Ny driftsmetode kan hemme lusens evne til reproduksjon

– På bakgrunn av prosjektet ble det sendt inn en søknad om fire utviklingskonsesjoner på tilsammen 3100 tonn. Det er ventet svar på søknaden i løpet av 2017.

De ansatte i Ballangen Sjøfarm. Foto: Selskapet.

Publisert: 16.06.2017 , 09.10


Siste saker

X