Bank tar store tap

Sparebanken Flora-Bremanger øker de uspesifiserte tapavsetningene, noe som får konsekvenser for 2002-resultatet.

Sparebanken Flora-Bremanger opplyser at banken øker de uspesifiserte tapsavsetningene med 35,3 millioner kroner i forhold til det foreløpige regnskapet fremlagt 31. januar. Banken er i ferd med å bli overtatt av Sparebanken Sogn og Fjordane, som i due dilligence har lagt sine egne vurderingsregler til grunn. Årsresultatet blir etter dette minus 65,2 millioner kroner, mot tidligere meldt minus 39,8 millioner kroner. Mye av tapet skriver seg fra verdireduksjonen på Pan Fish-aksjene.

Publisert: 24.02.2003 , 09.47

Mest lest


Siste saker

X