Jon HindarCermaq

Bedre enn ventet fra Cermaq

Cermaqs driftsresultat på 232 millioner kroner er vesentlig bedre enn hva analytikerne hadde forventet. Ewos er igjen nøkkelen til det gode resultatet.

Henrik Wiedswang Horjen

Cermaq presenterte i dag et driftsresultat før verdijustering og nedskriving av biomasse på 232 millioner kroner for tredje kvartal (348 millioner kroner). Et sterkt resultat i EWOS, spesielt på grunn av store volumer og god kapasitetsutnyttelse i Norge, kompenserte for lave laksepriser og biologiske utfordringer i Mainstream.

Driftsresultatet (EBIT før verdijustering og nedskriving av biomasse) i tredje kvartal var 232 millioner kroner, sammenlignet med 348 millioner kroner i tredje kvartal 2011. Etter nedskrivninger grunnet IHN-utbrudd i Canada og PD-utbrudd i Norge ble EBIT før verdijustering 180 millioner kroner i kvartalet.

– Dette er totalt sett et tilfredsstillende resultat basert på det utfordrende markedet, sier konsernsjef Jon Hindar. De underliggende driftskostnadene i oppdrett er stabile med en forventet reduksjon i Mainstream Norway som tidligere kommunisert. Samtidig har EWOS bevist sin evne til å optimalisere produksjonskapasiteten i høysesongen, fortsetter konsernsjef Jon Hindar.

Les også: Cermaq kan få problemer i Chile

Fem prosent opp for Ewos 

EWOS solgte 388 tusen tonn fôr i tredje kvartal 2012, en økning på fem prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2011. Veksten kommer fra en volumøkning i Norge på 16 prosent. I andre regioner rapporteres en volumnedgang, men markedsposisjonene er opprettholdt.

Kapasitetsutvidelsen i EWOS Norge har vært avgjørende for å kunne håndtere et rekordstort volum i tredje kvartal 2012. EBIT før verdijustering økte til 346 millioner kroner i tredje kvartal 2012 fra 290 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

– EWOS har utmerket seg med et sterkt resultat dette kvartalet. I tillegg til å høste av kapasitetsutvidelsen i Norge, illustrerer resultatet betydningen av solid kompetanse og kapasitet for råvareoptimalisering både innen innkjøp og fôrsammensetning, sier konsernsjef Jon Hindar.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Tore Valderhaug Cermaq

Cermaqs oppdrettsdivisjon Mainstream skaper hodebry for finansdirektør Tore Valderhaug. Selskapet taper i alle divisjoner, og spesielt Chile blir krevende for selskapet med priser på et ti års bunnivå.

Tap for Mainstream Norge

Mainstream Norway rapporterte en EBIT før verdijustering av biomasse på 10 millioner kroner (tap på 10 millioner kroner), eksklusiv nedskriving av biomassen med 20 millioner kroner som følge av PD-utbruddet.

EBIT før verdijustering av biomasse var 0,8 kroner per kilo sløyd vekt (tap på 1,2 kroner). EBIT per kilo for Nordland og Finnmark var henholdsvis 2,0 kroner (2,3 kroner) og negativ 2,4 kroner (negativ 25,6 kroner). I begge regionene gikk produksjonskostnadene ned sammenlignet med andre kvartal 2012, men en reduksjon i salgsvolumet på 4 tusen tonn i forhold til tidligere estimat påvirket kostnadene per kilo i Finnmark negativt i kvartalet.

Les også: Varslet børsfall skremmer ikke sjømatanalytikerne

Røde tall i Canada og Chile

Mainstream Canada rapporterte en negativ EBIT før verdijustering av biomasse på 26 millioner kroner (overskudd på 7 millioner kroner), eksklusiv nedskriving av biomassen med 33 millioner kroner som følge av IHN-utbruddet. Tilsvarende EBIT før verdijustering av biomasse var negativ 4,6 kroner per kilo sløyd vekt (overskudd 1,1 kroner).

Resultatreduksjonen skyldes i hovedsak lavere priser. Betydelig algeoppblomstring og lave oksygennivåer medførte en tilleggskostnad på fire millioner kroner i kvartalet. Med unntak av IHN-utbruddet og høy algeoppblomstring har de biologiske resultatene i Canada vært gode.

Mainstream Chile rapporterte en negativ EBIT før verdijustering av biomasse på 57 millioner kroner (overskudd på 65 millioner kroner). EBIT før verdijustering av biomasse var negativ 8,2 kroner per kilo sløyd vekt (positiv 7,7 kroner).

Prisene for alle arter var betydelig lavere enn i fjor og i forhold til andre kvartal 2012. Produksjonskostnadene økte sammenlignet med tredje kvartal forrige år, men gikk noe ned i forhold til andre kvartal 2012. De biologiske resultatene er hovedsakelig stabile med unntak av en SRS-økning, spesielt for ørret.

– Krevende på kort sikt

Dødeligheten anses å ligge på et håndterbart nivå utfra økningen i biomasse fra i fjor. Oppkjøpet av Cultivos Marinos Chiloé ble ferdigstilt i begynnelsen av oktober 2012 og øker Mainstream Chiles kapasitet med i overkant av 30 tusen tonn.

Les også: Cermaqs oppkjøp bra for den chilenske næringen

– Våre investeringer i økt kapasitet gjennom oppkjøpet av Cultivos Marinos Chiloé er en viktig investering for Mainstream. Vi vet at dette vil bli krevende på kort sikt, men er overbeviste om at den samlede virksomheten vil øke fleksibiliteten og muligheten for ytterligere forbedret drift på lengre sikt.

– Jeg er imponert over ledergruppens raske beslutning og gjennomføring av integrasjonsplanen, avslutter konsernsjef Jon Hindar.

Cultivos Marinos Chiloé vil bli inkludert i Cermaqs rapportering fra fjerde kvartal 2012. Foreløpige direkte synergier er anslått til 6 millioner amerikanske dollar per år med full virkning fra 2014. I tillegg til økt produksjonskapasitet vil oppkjøpet sikre økt fleksibilitet i den samlede oppdrettsvirksomheten i Chile og understøtter Mainstreams strategi om «fire hjørnestener» for bærekraftig drift.

Publisert: 23.10.2012 , 06.47


Siste saker

X