Bedre for Domstein, tross tap på Fjord

Driftsresultatet (proforma) for 1. halvår økte fra minus 38 mill. i fjor til pluss 2 mill. i år. Det har vært positiv resultatutvikling i alle forretningsområdene innenfor kjernevirksomheten.Men selskapet har måttet ta et tap på 75 millioner kroner på Fjord Seafood.

Domstein Pelagic hadde i første halvår i år et driftsresultat (proforma) på pluss 4 mill. mot minus 35 mill. i fjor. Svake sesonger for både vintersild og nordsjøsild har gitt lavere råstoffmengde, men marginene er vesentlig forbedret. Restrukturering av produksjonen har også gitt positiv kostnadseffekt. Domstein Enghav har forbedret driftsresultatet (proforma) for 1. halvår fra 4 mill. til 5 mill. Dette skyldes både økte markedsandeler i dagligvaremarkedet i Skandinavia og kostnadsgevinster som følge av mer effektiv drift og restrukturering av produksjonen. Domstein har i 1. halvår belastet regnskapet med tap på tilknyttede selskaper på til sammen 80 mill. hvorav 75 mill. gjelder Fjord Seafood. Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med regnskapsmessig effekt f.o.m. 2. kvartal 2002. Det er utarbeidet proforma regnskap for 2002 som gjør tallene for 2003 sammenlignbare med tilsvarende virksomhet. Konsernets balanse ved utgangen av 2. kvartal var kr 1.329 mill. mot kr 1.799 mill. på samme tid i fjor. Samlet egenkapital var kr 339 mill. (26%), og rentebærende gjeld kr 790 mill. Konsernsjef Rolf Domstein sier han er glad for at resultatet fra kjernevirksomheten utvikler seg positivt. «Vi ser nå effekten av de tiltakene vi har gjennomført på struktur- og kostnadssiden. Vi opplever også markedsutviklingen som positiv, og at etterspørselen etter fisk og sjømat generelt er økende. Forhåpentligvis gir dette seg også utslag på lakseprisene i løpet av høsten.»

Publisert: 27.08.2003 , 08.24

Mest lest


Siste saker

X