Bedre, men fortsatt svakt fra Domstein

Driftsresultatet i Domstein ASA ble i 3. kvartal i år 8,9 millioner kroner. Tilsvarende i samme periode ifjor var -51,5 millioner kroner.

Selskapet skriver i en pressemelding at det har vært positiv resultatutvikling i samtlige forretningsområder innenfor kjernevirksomheten. Domstein Pelagic økte driftsresultatet fra kr -42,6 mill. proforma i fjor til kr 10,3 mill. i år, og Domstein Enghav fra kr 0,1 mill. proforma i fjor til kr 8,5 mill. i år. Resultatforbedringen skyldes både høyere marginer og effekten av gjennomførte struktur- og kostnadstiltak. Finansresultatet er belastet med et tap på tilknyttede selskaper på til sammen kr 124 mill. hvorav kr 118 mill. kommer fra eierposten i Fjord Seafood. Driftsinntektene pr. 3. kvartal var kr 866,5 mill. mot kr 1.605,0 mill. i fjor og 1.028,2 proforma i fjor. Resultatandelen i tilknyttede selskaper utgjorde kr ? 124,0 mill. mot kr ?100,3 mill. i fjor og ?99,7 proforma i fjor. Resultatet før skatt var kr ?157,8 mill. mot kr -44,0 mill. i fjor og kr ?216,1 proforma i fjor. Resultatet etter skatt kr ?115,7 mill. mot kr 14,5 i fjor og ?160,4 proforma i fjor.

Publisert: 21.11.2003 , 09.24


Siste saker

X