Bedre priser på økologiske produkter

I løpet av 1990-tallet har det vært en betydelig økning i etterspørselen etter økologiske produkter. Grove anslag fra EU tyder på at økologiske produkter oppnår 15 ? 25 % bedre pris enn konvensjonelle produkter, skriver Norsk Fiskeoppdrett.

I 1997 var markedet for økologisk mat i EU beregnet til en verdi av $ 4.5 milliarder. Nettopp de høye prisene ? samt den omfattende konverteringen av jordbruksland til økologisk jordbruk ? vitner om en høy og økende etterspørsel etter økologiske produkter. Det er med andre ord åpenbart en rekke gode årsaker til å oppdrette fisk økologisk. En får bedre pris, en får kontroll med potensielle problemområder, og en får kanalisert informasjon om dette til markedene. Men denne produksjonsformen har en kostnadsside også. Produksjonsformen innebærer inngrep i det som oppfattes som rasjonell drift. Det er det ene. Det andre er at signalene til markedene hviler på at konsumenten faktisk tror på at de får noe annet og bedre når de handler et økologisk produkt. Og det er et spørsmål om historie, kultur, og organisering ? og fremfor alt tillit, sier Bernt Aarset i SNF.

Publisert: 27.10.2003 , 13.29


Siste saker

X