Bedre service og distribusjon

ITT Flygt har overtatt Allweilers representasjon for landbasert industri og havbruk.

? MÂlet er å gi bedre service til Allweiler AS? kunder og et utvidet produktspekter til ITT Flygt?s kunder. Vi har et felles ønske om at overgangen skal gå så problemfritt som mulig, sier Kåre Johansen i Allweiler AS og Knut Hedberg i ITT Flygt AS. I forbindelse med restrukturering av Allweilers salgsapparat i Norge, har Allweiler AS og ITT Flygt AS inngått en samarbeidsavtale. Den innebærer at ITT Flygt AS har overtatt som distributør av alle Allweilers produkter til landbasert industri og havbruk fra 1.6.2003. Allweiler AS vil selv forsette å betjene det maritime markedet. I tillegg vil ITT Flygt AS ta over service på eksisterende Allweiler-produkter relatert til kommunaltekniske anlegg,landbasert industri og havbruk, mens Allweiler AS fortsetter sin service virksomhet mot alle installasjoner i det maritime markedet. Service på prosessanlegg kan, etter separat avtale, også overtas av ITT Flygt AS. Eventuelle uavklarte reklamasjoner eller garantisaker skal hÂndteres av den av partene som har solgt produktet. ITT Flygt overtar ikke prosessansvar for anlegg, ei heller ansvar for styringssystemer som er levert av Allweiler AS. For å bidra til at overgangen skal bli så liten som mulig for kundene, er Kjell Edvardsen fra Allweiler AS ansatt i ITT Flygt AS.

Publisert: 03.07.2003 , 08.31

Mest lest


Siste saker

X