Bedring i kjernevirksomheten for Pan Fish

Driftsresultatet for oppdrettsvirksomheten i Pan Fish ble i første kvartal i år NOK -14,8 millioner mot NOK -65,5 millioner i fjor. Det er denne aktiviteten Pan Fish ønsker å sitte igjen med.

I første kvartal 2003 ble omsetningen 657 millioner kroner som ga et driftsresultat på minus 14,8 millioner kroner. Til sammenligning var omsetningen første kvartal ifjor 791,8 mill. kr som ga et driftsresultat på minus 65,5 mill. kr. I første kvartal i 2003 ble det slaktet 22.613 tonn laks rund vekt mot 24.059 tonn i fjor. Tallene for første kvartal 2002 var preget av betydelige produksjonsproblemer og produksjonskostnaden var derfor meget høy. Det er i perioden gjort en rekke tiltak som skal redusere denne kostnaden løpende. For å rydde opp i de kostnadsmessige utfordringene som var skapt av produksjonsproblemene siste år ble det i regnskapet for 2002 gjort en avsetning på NOK 187 millioner kroner. I tråd med praksis blir denne reversert etter hvert som den fisken det var avsatt for blir slaktet ut. For første kvartal er produksjonskostnaden justert med NOK 90 millioner kroner relatert til tilbakeføring av avsetninger, melder selskapet.

Publisert: 30.05.2003 , 08.21


Siste saker

X