Deltagere på veterinærinstituttets konferanse. Foto: Svein Martin Jørgensen/Veterinærinstituttet.

Behov for økt fokus på ILA i Norge

Bedre samordning mellom aktørene og økt fokus på biosikkerhetstiltak for å bryte smittekjeden var sentrale tema under arbeidsmøte på Værnes 3.- 4. april.

Disse sentrale behovene ble diskutert da Veterinærinstituttet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) arrangerte to dagers workshop på Værnes 3. – 4. april 2017 med tema «Kontroll med ILA», skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Arrangementet var en del av FHF prosjektet «Betydning av ILA HPR0 for utbrudd av ILA» og samlet nær 90 personer fra forskning, forvaltning og næring. Fakta og kunnskapsoppdatering om ILA, ILA-virus og den lavvirulente HPR0 varianten av ILA virus, ble presentert fra forskningens, næringens og forvaltningens ståsted.  Økt oppmerksomhet og tidlig diagnostikk fra fiskehelsetjenestene ble understreket som viktige tiltak mot spredning av sykdommen, en utfordring som kan være vanskelig når ILA både opptrer relativt sjelden og har mange ulike kliniske uttrykk spesielt i en tidlig fase.

Her finner du alle presentasjonene fra arrangementet.

Publisert: 04.05.2017 , 08.36


Siste saker

X