Det er påvist ILA ved lokalitet Nebbo i Kvinnherad. Anlegget ligger utanfor Borvika ved Husnes. Skjermdump: Barentswatch.

Bekjempelsessone for ILA i Hordaland og Rogaland på høring

Mattilsynet melder om opprettelse av forskrift om bekjempelse ILA i Kvinnherad, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner.

Mattilsynet skriver det er påvist sykdom på sjølokaliteten Nebbo i Kvinnherad kommune i Hordaland, som eies av Lingalaks AS og Fylkesnes Fisk AS. Fisken på lokaliteten tilhørende Lingalakse er slaktet ut for en måned siden. Fylkesnes Fisk sin fisk på lokaliteten ble fjernet andre juni. Sist ILA ble påvist på Vestlandet var i mai 2015 på Bolaks sin stamfisklokalitet Nystølvågen cirka 20 km unna i luftlinje.

Les også: ILA på Vestlandet – Vi mistenkte det aldri

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe sykdom i Kvinnherad, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner i Hordaland og Rogaland. Fastsettelse av forskrift vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og en overvåkningssone.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning. Formålet med forskriften om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde.

Bekjempelsessonen foreslås opprettet i Husnesfjorden omkring lokaliteten  Nebbo og inkluderer Flornes og  Skorpo i Tysnes kommune. Bekjempelsessonen avgrenses i sørvest mellom Skorpo sør og Åsgardsvika, sjøareal nordvest mellom Skorpo øst og Seløya og i nordøst mellom Seløya og punkt i havet Husnesvågen. Bekjempelsessonen avgrenses videre langs land i sørøst mellom Åsgardsvika og Bogsnesåsen og i nordvest mellom Skorpo sør og Skorpo øst.

Les også: – Bekymringfullt med ILA igjen på Vestlandet

Overvåkningssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og avgrenses av en rett linje i Kvinnheradsfjorden i nord mellom Hauge og Årsnes. I Lukksundet avgrenses sonen ved Lukksund bro, og i Langenuen avgrenses sonen ved Skor og Bortveit. I øst ved Halsnøya mellom Kuneset, punkt i havet og Mekjesvika. I sør avgrenses sonen i Bømlafjorden mellom Kjøtteinen og Nesjaneset, langs land mellom Nesjaneset og Søre Buvika og i Halsnøyfjorden mellom punkt i havet og Skarvsteinen.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill er satt til fredag denne uken  (16. juni).

Publisert: 14.06.2017 , 14.55


Siste saker

X