Atle Lillehaug

Bekymret for PD-utviklingen i Hordaland

Hele 17 av de 23 tilfellene med PD i juli, er registrert i Hordaland. Atle Lillehaug ved Veterinærinstituttet er bekymret for utviklingen i dette fylket.

Elisabeth Nodland

Fersk statistikk fra Veterinærinstituttet viser at det er betydelig økning i antall utbrudd med PD (pankreassykdom) i Hordaland. Av 23 tilfeller i juli er 17 registrert i dette fylket, og totalt er de oppe i 42 tilfeller så langt i år. I fjor ble det registrert 29 i samme tidsperiode, og i toppåret 2008 ble Hordaland registrert med 47 tilfeller.

– Det er helt klart en bekymringsfull utvikling, sier Atle Lillehaug, fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet. Dette fylket har hele tiden toppet statistikken, men har holdt seg relativt stabil etter at PD-forskrifte ble vedtatt. Da er det ikke bra at vi nå ser en stigende tendens.

Les også: 23 nye tilfeller med PD i juli

– Ingen åpenbar årsak

– Tallene for juli skiller seg ut, men det er ingen åpenbar årsak til denne oppblomstringen av PD i Hordaland. Vi forsøker å analysere PD-situasjonen hvert år når sesongen er over, for å summere opp helsestatusen. En del data får vi fra fiskehelsetjenestene rundt om i Norge, men vi har ikke noen eget verktøy for å samle inne egne data på. Når vi har fått sett litt nærmere på situasjonen vil vi troligfå et klarere bilde av hva som har skjedd, sier Lillehaug.

Per dags dato blir ikke virustypen rutinemessig testet for om det er SAV-2 eller SAV-3. Dette testes kun dersom man vet at det har vært kontakt mellom nord og sør, eller at det har vært flytting av fisk mellom sonene. Så langt har det ikke vært SAV-2 sør for Romsdalen.

– Vi vil helt klart se nærmere på de ulike tilfellene som har blitt registrert i Hordaland, og dersom det viser seg at det har vært kontakt mellom nord og sør på de lokalitetene som har fått PD, vil vi artsbestemme viruset, sier Lillehaug.

I resten av landet holder PD-tallene seg stabile.

Publisert: 10.08.2012 , 07.00


Siste saker

X