Torfinn Evensen Norske lakseelver daglig leder

Bekymret over tilfeldighetene rundt rømmingstilfellene

- Det er gledelig at rømmingstallene for 2012 var gode. At det er 30.000 laks og 140.000 regnbueørret, vet alle som kjenner næringen er mer tilfeldig, sier Torfinn Evensen i Norske Lakseelver. Tallene kunne like gjerne vært motsatt. Det er tilfeldighetene rundt rømmingstilfellene vi er redd for.

 Elisabeth Nodland

– Årets 170.000 rømte laksefisk er det laveste siden 2008, hvor det ble registrert 120.000. Jo lavere rømmingstall og jo lavere innslag av rømt fisk i elvene våre, desto bedre er det for villaksen. Dessverre publiserte forskere en artikkel i fjor der det ble funnet genetiske endringer i 6 av 21 undersøkte bestander. Dette er irreversible skader, og det er skremmende at stammer man skulle tro var robuste mot innblanding av oppdrettslaks ikke var det, påpeker Evensen. Gener fra oppdrettslaks i ville laksebestander reduserer villaksens evne til å overleve i naturen, og laksebestandene i mange av våre elver svekkes ytterligere.

– Lave rømmingstall kan være tilfeldigheter og manglende uvær

– Vi har ingen grunn til å tro at næring og forvaltning ikke jobber bra, men like lite som vi tror at de foregående års stigende rømmingstall skyldes dårlig arbeid, tror vi årets lave tall skyldes godt arbeid, sier Evensen. Tallene i år kan meget vel være et resultat av tilfeldigheter og manglende uvær. Uteblitte ekstremvær som ”Berit” og ”Dagmar” kan være en like god forklaring, og det skremmer.

Trenger ny teknologi

– Vi mener at et rømmingsproblem bestående av ”noen hundre tusen” rømlinger hvert år er å regne som en av oppdrettsindustriens livsstilssykdommer. Vi mener videre at dette i stor grad er knyttet til rådende oppdrettsteknologi, der skillet mellom oppdrettsfisk og en rømmingskatastrofe kun er en grovmasket not som gjentatte ganger har vist seg sårbar mot slitasje og håndteringsskade.

Hele intervjuet med Torfinn Evensen kan leses i neste utgave av Norsk Fiskeopprett.

Publisert: 18.02.2013 , 07.00


Siste saker

X