Bendelmarken har fått ny giv

I sommer og høst har vi sett mye bendelmark på fisk i sjøen. Allerede i fjor høst så vi en tendens til mer enn vi har gjort på mange år. Bendelmark har faktisk vært et svært lite problem i sjøen i mange år før det.

Av veterinær Freddy Jensen, FOMAS fiskehelse.tysnes@online.no Vi har spekulert litt over dette og mener at den varme sommeren 2002 og tildels i år har gitt gode vekstvilkår for alle mulige organismer i sjøen, som f.eks. manetene i fjor. Vi har utført en rekke håvtrekk i sommer og høst og det som karakteriserer funnene er store mengder med hoppekreps. Hoppekreps, som laksen kan ete på, kan være mellomvert for bendelmarken. Rikelig med denne kan derfor være årsak til en oppblomstring av bendelmark som igjen gir et økt smittereservoar. Slik får vi en ond sirkel. Behandling Behandling av bendelmark gjøres i første rekke ved hjelp av et et stoff som heter Praziquantel. Dette blir blandet i fôret til fisken og har vært meget effektivt. Stoffet har ikke noen langtidseffekt, så med så mye hoppekreps som vi har sett i sommer, må man anta at fisken stadig blir utsatt for smitte. Dermed kan forbruket bli høyt hvis man ikke tolererer noe bendelmark i fisken. Spørsmålet er så hvor raskt bendelmarken utvikles i fisken og når man bør behandle. Monica Saksvik m.f. (1) fant at under forsøksbetingelser kunne man finne store og små bendelmark om hverandre etter 11 måneder, uten at det hadde kunnet finne sted noen nyinfeksjoner. Man må anta at temperatur har betydning for utviklingen. Ut i fra det vi vet er det vanskelig å komme med konkrete anbefalinger, men man skulle anta at behandling når temperaturen i sjøen blir lav og mengden hoppekreps avtar, skulle være gunstig. Fisken vil da kunne være mest mulig fri for bendelmark vinteren gjennom og ikke gi eggproduksjon på forsommeren, når hoppekrepsen igjen kommer. Vi vet likevel for lite om bendelmarken og hoppekrepsen til å si noe sikkert ? her gjenstår forskning. Vi vil altså anbefale å behandle fisken på senhøsten. Om dette bør samordnes kan gjerne være en tanke. Man er avhengig av at fisken forsatt spiser 0,5% daglig, så man kan ikke vente for lenge. Det er også viktig at behandlingen skjer på en optimal måte. Det er vanskelig å være sikker på at all fisken får i seg fôret. Ved suboptimal dosering kan det tenkes at scolex ikke løsner fra tarmen, bare selve kroppen. Dermed vil kroppen kunne vokse ut igjen raskt. Optimal behandling bør derfor diskuteres med foreskrivende veterinær. NB! Man bør også merke seg at tilbakeholdelsestid før slakting etter bruk av Praziquantel nå er 500 døgngrader. Man må derfor tenke seg godt om før behandling settes i gang på slaktemoden fisk.

Publisert: 25.11.2003 , 09.40


Siste saker

X