Bendik Fyhn Terjesen. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Bendik Fyhn Terjesen til Cermaq

Terjesen startet denne uken i stillingen som Innovation Manager i Cermaq Global.

Terjesen sluttet nylig ved Nofima, hvor han har vært ansatt som forsker i 16 år.

– Jeg er veldig fornøyd med tiden i Nofima, da jeg har fått utført mye innen forskningen, gjennom store prosjekter for lukkede anlegg og startet opp SFI CtrlAQUA. Jeg ser frem til å teste ut kunnskapen i industriell skala, sier Terjesen til kyst.no.

I Nofima var Terjesen senterleder i CtrlAQUA, og selv om han ikke lenger vil være det, er han fortsatt tilknyttet senteret.

– Cermaq er en viktig partner i senteret, slår han fast.

Bendik Fyhn Terjesen Innovation Manager i Cermaq Global. Foto: Cermaq.

Starter med postmolt

Den nye jobben hans går i grove trekk ut på å lede og koordinere innovasjonsprosjekter i ulike deler av Cermaq-konsernet, i alle land.

– Det er mer tidsbegrensede og mer konkrete prosjekter, versus forskningsprosjekter. Jeg vil jobbe sammen med ulike folk, i flere avdelinger, innen R&D, på region- og landsnivå og på anleggsnivå. Jeg vil også gi support på «best practice» innen ulike teknologier og kurse i produksjonen, opplyser han.

Kunnskapen hans fra lukkede oppdrettskonsepter og løsninger, er noe han tar med seg som innovasjonsleder, da dette er et område Cermaq er interessert i.

– Fremover nå vil jeg jobbe mest med postsmoltstrategier og -teknologier. På dette området er det så utrolig mange alternativer og muligheter. Det er vanskelig å standarisere – det må tilpasses lokaliteter. Dette området har jeg også jobbet mye med tidligere, legger han til.

Terjesen ser nå frem til å komme skikkelig i gang.

– Jeg er veldig glad for å ha fått denne muligheten og har nå mye å lære, sier han

Teknologisatsing i Cermaq

Den nye arbeidshverdagen til Terjesen betyr nå ukependling fra Sunndalsøra til Oslo. Og i hovedstaden skal han blant annet samarbeide mye med Harald Takle, som også er tidligere kollega fra Nofima. Takle ble ansatt som R&D Manager Farming Technology i mars i år.

Kommunikasjonsdirektør Lise Bergan, forteller Cermaq satser ytterligere innen teknologi, og at Terjesen er på plass i en nyopprettet stilling.

Vi er tunge innen forskning på fiskehelse, og utvider fordi vi ønsker å bygge opp kompetanse på forskning og innovasjon innen teknologi også, sier Bergan.

Publisert: 05.10.2017 , 08.22


Siste saker

X