Geir Pollestad. Foto: Senterpartiet.

Ber om arealavgift fra senest 1.juli 2018

Flertallet i Stortinget går inn for at det i statsbudsjettet 2018 skal legges frem et forslag om arealavgift til kommuner med oppdrettsvirksomhet.

Det ble klart da Næringskomiteen i dag la frem sin innstilling i dokument 8:103 om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territorialgrensen, kommer det frem i en pressemelding.

– Både for oppdrettsnæringen og for kommunene anleggene ligger i er det viktig at en større del av verdiskapingen blir igjen lokalt. En arealavgift vil gjøre det mer attraktivt å legge til rette for oppdrettsnæringen, sier stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsperson i Senterpartiet Geir Pollestad.

– For at oppdrettsnæringen skal få arealer til videre vekst er det viktig at vertskommunene sitter igjen med en større del av verdiskapingen enn i dag. Dagens innstilling fra næringskomiteen sikrer det og er viktig både for bedriftene og næringen, sier Pollestad.

Innstillingen er fremmet av Ap, KrF, Sp, V og SV. Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i Statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.

Publisert: 30.05.2017 , 14.17


Siste saker

X